Stichting AK collecteert bij Albert Heijn Palet

MAASSLUIS | Op 29 en 30 november collecteert Stichting AK in de supermarkt van Albert Heijn in Palet voor de Actie Kerstgroet 2019. Het is de vijfde en laatste collecte voor deze actie. Uit de opbrengst worden voedselpakketten gefinancierd voor de allerarmsten in Beregszász (West-Oekraïne), een zustergemeente van Maassluis.

In samenwerking met de partnerorganisatie van Stichting AK in die stad worden ter plaatse eenvoudige tassen gevuld met een flinke hoeveelheid boodschappen. Aan de distributie hiervan nemen ook AK-bestuursleden en -vrijwilligers deel. Om de hulp betaalbaar te houden, bevatten de tassen geen luxe artikelen, maar gewone boodschappen als levensmiddelen en hygiëneartikelen, die echter voor de armen grote waarde hebben. Zij worden op grond van diverse criteria geselecteerd door kerken, organisaties en de gemeentelijke sociale dienst.

De collectanten staan niet alleen met een collectebus maar ook met een mobiele pinautomaat klaar om uw bijdrage in ontvangst te nemen.

Geef een arm gezin letterlijk en figuurlijk warmte!
Behalve met voedselhulp wil Stichting AK een aantal gezinnen blij maken met een paar kubieke meter brandhout om de koude Oekraïense winter door te komen. Dat is geen sinecure, want strenge vorst en veel sneeuw zijn hier heel normaal. Hoewel hout altijd de goedkoopste brandstof was en nog steeds is, is de vraag de laatste jaren groter dan het aanbod, wat de prijs opdrijft en het voor de armen vrijwel onbereikbaar is geworden. Het kost Stichting AK elk jaar dan ook de nodige moeite om brandhout te vinden tegen een betaalbare prijs. Ook dit jaar wordt er geld ingezameld voor dit doel.

Voor brandhout kunt u doneren op rekening NL10 INGB 0000 246 123 t.n.v. Stichting AK.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw warmte!

Kijk voor meer informatie op www.stichtingak.org

Lees ook Project brandhout

Stichting AK

Stichting AK

Vrijwilligersorganisatie voor humanitaire hulpverlening in Oekraïne
| Gevestigd in Maassluis.
| Werkgebied Transkarpatië, grenzend aan Hongarije
| Doelgroep is de allerarmsten,
met name ouderen, gehandicapten, grote gezinnen, langdurig werklozen, staatlozen, Roma zigeuners, etc.

█ Bankrekeningnummer NL10 INGB 0000 246 123 t.n.v. Stichting AK