al 7  jaar in gesprek

MAASSLUIS | In Algemeen Dagblad van 6 juli 2021 stond een artikel dat een initiatiefnemer al 7 jaar in gesprek is met de gemeente over een islamitische begraafplek op de nieuwe begraafplaats aan de Hooge Zeedijk. Vanuit de moslimgemeenschap horen wij als PvdA Maassluis ook regelmatig signalen dat er behoefte is aan een islamitische  begraafplek.

Tijdens het raadsbezoek aan de begraafplaats aan Hooge Dijk in september 2020 is ons verteld dat er gesprekken werden gevoerd met de islamitische gemeenschap over hun wensen en behoeften. Demografische ontwikkelingen en de veranderende samenstelling van de bevolking brengen immers nieuwe uitdagingen met zich mee. De gemeente hanteert immers de slogan ‘Samen zijn wij Maassluis” en in lijn daarmee vinden we als PvdA Maassluis dat we ook oog moeten hebben op de wensen van onze inwoners en zo mogelijk daar ook maatregelen voor nemen.


De fractie van PvdA vindt dat een islamitische begraafplek hoort bij de stad. Steeds meer moslims zijn hier geboren en getogen, zien hun toekomst hier en willen daarom ook in Nederland begraven worden.

Als PvdA Maassluis hebben wij de volgende vragen:

1. Heeft u kennis genomen van het artikel in Algemeen Dagblad van 6 juli 2021?
2. Herkent u de daarin geschetste behoefte van de islamitische gemeenschap voor een islamitische begraafplek in Maassluis?
3. Klopt het dat u al zo lang in gesprek bent met de islamitische gemeenschap?
4. Zo ja, kunt u ons uitleggen waarom het zo lang duurt om tot een islamitische begraafplek te komen?
5. Bent u ook met ons van mening dat er ook voor onze islamitische Maassluizers een plek moet zijn om te worden begraven?
6. Op welke termijn verwacht u dat er voor Maassluise islamitische inwoners een aparte begraafplek is op de begraafplaats aan de Hooge Zeedijk?

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt