Alle capaciteit in het Alexander Monro Ziekenhuis beschikbaar voor borstkankerpatiënten in Nederland

AMZ bezorgd over effecten tweede Coronagolf voor de zorg

BILTHOVEN | Nederland beleeft een tweede Coronagolf. De druk op de zorgcapaciteit loopt flink op. Daarbij wordt er een dringend beroep gedaan op de zorgaanbieders om de reguliere zorg zoveel mogelijk te continueren. Toch zullen er knelpunten ontstaan die we samen het hoofd moeten bieden. Daarom zal het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) zich de komende maanden volledig richten op de continuïteit van de borstkankerzorg.

Het AMZ biedt capaciteit aan huisartsen voor patiënten die zich zorgen maken om hun borsten of die te maken hebben met de lange wachttijd van het bevolkingsonderzoek. Ook biedt het ziekenhuis capaciteit aan ziekenhuizen die onder druk komen te staan. Het AMZ kan hierbij snel schakelen.

Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

De boodschap is: Wacht niet met een klacht!

‘Het is juist nu heel belangrijk dat mensen hun borsten goed kennen, niet wachten met een klacht en zich via de huisarts of behandelend arts snel door laten verwijzen. Ook kunnen vrouwen waarbij het borstkankeronderzoek is uitgesteld en die zich ongerust maken via een verwijzing van de huisarts bij het AMZ terecht. Uiteraard volgen wij strikt alle richtlijnen volgens het RIVM en andere regelgevende instanties om zo veilig mogelijk voor iedereen de borst(kanker)zorg te kunnen verlenen’, aldus Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis.

Voor huisartsen die patiënten met een verdenking op borstkanker of een verwijzing voor of na het bevolkingsonderzoek willen aanmelden heeft het AMZ een direct nummer beschikbaar: 030-7210 101. Ook kunnen patiënten uiteraard direct via Zorgdomein worden verwezen. Het AMZ neemt dan zo spoedig mogelijk contact op.

Over borstkanker

De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.200 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

© PR AMZ

Vroegdetectie

Vroege herkenning is cruciaal, hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de overlevingskansen. Iedere twee jaar krijgen vrouwen tussen de 50 en 75 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Voldoende kennis over veranderingen in de borst, zelfonderzoek (vooral kijken naar je borsten) en het bevolkingsonderzoek zijn gericht op het zo vroeg mogelijk herkennen van borstkanker.

De draak

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt