©PR, ambulancezorg moet binnen 15 minuten

Naar aanleiding van de vragen die de VVD-fractie stelde, heeft het college B&W contact opgenomen met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en geeft het de volgende antwoorden:

Te laag percentage
Ten eerste zijn de cijfers van het eerste half jaar opgevraagd waaruit blijkt dat de ambulance bij 83 % van de meldingen binnen het kwartier aanwezig was.
De ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond wordt uitgevoerd door de coöperatie AZRR die wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars en over haar prestaties verantwoording moet afleggen aan het Ministerie van VWS.
Na overleg met diverse instanties heeft de AZRR naar aanleiding van bovenstaand cijfer besloten per 1 juli 2014 een ambulance op te stellen aan de Hoogstad in Vlaardingen in plaats van bij de Hargalaan in Schiedam. Verwacht wordt dat hiermee de opkomsttijden zullen verbeteren omdat de rijafstand korter zal zijn. Deze standplaatswijziging zal na 3 maanden en na 6 maanden geëvalueerd worden om te zien of deze constructie een verbetering in de aanrijdtijden oplevert.

Andere plaatsen presteren beter
Het feit dat de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Albrandswaard in 2012 een zelfde prestatie als Maassluis lieten zien en daarna aanzienlijk betere prestaties liet zien heeft niets te maken met de positionering van voertuigen of het inzetten van andere soorten voertuigen.
De verbetering van de aanrijdtijden in deze gemeenten is – net als in andere gemeenten – een gevolg van het feit dat de AZRR op basis van statistieken uit het verleden steeds beter in kan schatten waar en wanneer behoefte is aan hulpverlening. Deze gegevens worden door de meldkamer steeds beter gebruikt om voertuigen op de juiste plaats te positioneren.

Extra standplaats in de zomer
Tijdens de zomermaanden in 2013 is er een extra ambulance standplaats In Maassluis gerealiseerd op warme dagen. Ook voor deze zomer wordt extra ingezet op warme dagen.
Op 19 juni 2014 heeft de burgemeester de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de inzet van een nieuw soort Eerste Hulp Voertuig (brambulance). Naast de benoemde standplaatswijziging naar de Hoogstad in Vlaardingen wordt dus ook met gevarieerde dienstverlening getracht de prestaties te verbeteren.

21/07/2014

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt