Wanneer een portemonnee gerold wordt, is dat op zich al heel vervelend. Het gedoe van aangifte doen en het regelen van nieuwe documenten is niet iets waar je aan ontkomt en kost veel tijd. Met name de tijd tussen het doen van aangifte van een identiteitsbewijs en het kunnen aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs bij de gemeente Maassluis kan naar mening van de fractie van het CDA Maassluis worden verkort.

Het zo kort mogelijk maken van de tijd tussen aangifte doen bij de politie en het aanvragen van een nieuw rijbewijs of paspoort bij de gemeente is belangrijk. Zeker waar het gaat om diefstal van een rijbewijs. Het slachtoffer mag volgens de wet namelijk vanaf het moment van de diefstal totdat het nieuwe rijbewijs is verstrekt, niet autorijden. Simpelweg omdat je verplicht bent een geldig rijbewijs te overleggen. Dit is zowel privé vervelend maar zeker ook voor mensen die de auto beroepsmatig nodig hebben buitengewoon lastig.

Inwoners kunnen pas een nieuw rijbewijs of paspoort aanvragen bij de gemeente als zij de aangifte kunnen overhandigen. Verschillende gemeenten binnen de regio Rotterdam Rijnmond werken samen met de politie: na het doen van de aangifte op het politiebureau wordt de aangifte door de politie direct digitaal verzonden naar de betreffende gemeente. Hierdoor kan meteen door degene die aangifte heeft gedaan, een nieuw rijbewijs of paspoort worden aangevraagd. De gemeente beschikt immers over de gegevens. Maassluis heeft deze samenwerking niet. Hierdoor moet degene die aangifte heeft gedaan, wachten tot het moment dat de aangifte per post is ontvangen.

Het CDA Maassluis ziet kansen voor Maassluis in de (digitale) samenwerking met de politie zoals andere gemeenten die wel hebben. Zo verkorten we de wachttijd voor inwoners.

Onze vragen: 

  • Waarom heeft Maassluis geen (digitale) samenwerking met de politie op het gebied van aangiftes?
  • Ziet u net als wij in deze samenwerking een goede mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren?
  • Zegt u toe om de samenwerking direct op te pakken om het inwoners zo makkelijk mogelijk maken?

Over het doen van aangifte hebben we ook nog een aantal vragen, voortkomend uit ervaringen die we van inwoners vernomen hebben. Maassluis beschikt over een 3d loket in het politiebureau, waar aangiftes worden opgenomen.

  • Wij vragen ons af hoe de ervaringen bij onze inwoners zijn: Heeft u zicht op de waardering en de klachten en kunt u ons daarover informeren?
  • Hierop volgend de vraag of u mogelijkheden ziet om inwoners niet buiten, staande te laten wachten bij het loket voor een afspraak maar een warmer ontvangst kan bieden?
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. 30 januari 2014 at 00:13

    Het CDA Maassluis kan beter eens een gesprek voeren met Ron Van Roon van de gemeente Maassluis. Die heeft mij deze week uitgelegd hoe deze vork in de steel zit. Communicatie met de betrokkenen lijkt mij beter dan een profileringsactie richting de kiezer. Maar misschien moet ik dat ook maar gaan doen.