door Stichting Noordzee

UTRECHT | Natuurbeschermend en -versterkend bouwen het uitgangspunt bij de aanleg van windmolenparken en infrastructuur op zee.

Deze week plaatste ASN Bank als eerste financiële instelling haar handtekening onder het Convenant ‘Biodiversiteit’ van Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu. Daarmee laat ASN bank zien dat financiers van windparken verdergaande eisen kunnen stellen aan natuurinclusief bouwen en spreekt de bank zich actief uit voor een duurzame Noordzee, waarin het opwekken van windenergie zoveel mogelijk hand in hand gaat met de bescherming en versterking van de natuur.

De komende jaren worden er nieuwe windparken in de Noordzee gebouwd om de klimaatdoelen te halen. Deze toename van windparken levert volop duurzame energie, maar kan ook negatieve gevolgen hebben voor de natuur. Om de onder- en bovenwaternatuur van de Noordzee te beschermen én de kansen voor versterking van de biodiversiteit te benutten, is het belangrijk dat natuurbeschermend- en versterkend bouwen als uitgangspunt wordt genomen bij de financiersaanvragen van windparken. Door het Convenant Biodiversiteit te ondertekenen, zeggen financiers van windparken dit toe.

Het ontwerpen van windparken en het bevorderen van de biodiversiteit, gaan goed samen. Zo kan de natuur worden beschermd door bijvoorbeeld de impact van onderwatergeluid zoveel mogelijk te beperken en zelfs worden versterkt door installaties zo te bouwen dat bijvoorbeeld oesters zich kunnen hechten aan de voet van een windturbine. Windparken op zee hebben zo de potentie om een kraamkamer van biodiversiteit te worden.

Van links naar rechts: Dorien Ackerman (Natuur & Milieu), Albert Jaap van Santbrink (Stichting De Noordzee) en Arie Koornneef (ASN Bank) bij de Wassenaarse Slag, waar zij het convenant ondertekenden om de biodiversiteit bij de (toekomstige) aanleg van windparken op zee te beschermen.

 Arie Koornneef, directeur ASN Bank:
“Natuurinclusief bouwen is voor ons het vertrekpunt bij de financiering van windmolenparken en infrastructuur op de Noordzee. De natuur levert ons waardevolle functies en dat is in het belang van onze economie én ons welzijn. ASN Bank zet zich sinds 2018 in voor de onderwaternatuur in de Noordzee, door steun aan het project De Rijke Noordzee. Met de ondertekening van dit convenant willen we andere financiers inspireren hetzelfde te doen. Wij hebben een medebepalende rol als het gaat om de bescherming en versterking van de biodiversiteit. Laten we ervoor zorgen dat natuurbeschermend- en versterkend bouwen van windparken op zee in de hele sector gemeengoed wordt.”

Albert Jaap van Santbrink, directeur Stichting De Noordzee:
“Stichting De Noordzee wil een beweging creëren waarin overheden, de industrie, financiers en investeerders actief bijdragen om de natuur in windparken te verbeteren. Zo komen we tot een duurzame Noordzee, waarin de energietransitie en de natuurtransitie elkaar versterken. Met dit convenant zetten we een belangrijke stap in dit proces. Ik ben blij dat ASN Bank het ondertekent en hoop dat andere financiële instellingen én investeerders zullen volgen. Zo zorgen we samen voor een gezonde Noordzee!”

Dorien Ackerman, directeur campagnes Natuur & Milieu:
“Zonder de windparken op de Noordzee kunnen we onze samenleving niet verduurzamen. Ze zijn onmisbaar in de energietransitie. Tegelijkertijd willen we Nederlands grootste natuurgebied natuurlijk beschermen en versterken, met alle ontwikkelingen die er op de Noordzee afkomen. Dit convenant is een belangrijke stap om dat voor elkaar te krijgen. Ik hoop van harte dat veel financiers en investeerders zich laten inspireren door ASN Bank en samen met ons gaan zorgen voor genoeg duurzame energie en een Noordzee vol leven!”

Wat is het vervolg?
Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu gaan het gesprek aan met andere financiers en investeerders van offshore windparken om zo de beweging die vandaag met deze ondertekening is gestart, door te zetten. Het doel is dat natuurbeschermend- en versterkend bouwen dé standaard wordt bij financiersaanvragen voor de aanleg van windmolenparken en bijbehorende infrastructuur op de Noordzee. Een volgende stap is dat ook windparkeigenaren zélf de natuur al goed gaan meenemen bij het ontwerpen van deze parken, zodat de windparken uiteindelijk die kraamkamer van biodiversiteit worden.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.