MAASSLUIS | Anne van Hagen heeft een reactie geschreven op een artikel in het AD over blauwalgen in de Wollebrand en Prinsenbos. Anne is woordvoerder voor de AWP-Delfland op dit dossier.

Artikel AD

AWP WIL VEEL MEER DOORSTROMING IN ZWEMPLASSEN WOLLEBRAND EN PRINSENBOS

‘Blauwalgen houden niet van stromend water’, zegt Delfland

DELFLAND |  “Treurig”, vindt Anne van Hagen van de AWP Delfland het. Er zijn maar twee zwemplassen in het Westland: Wollebrand en Prinsenbos. Volgens de woordvoerder van Delfland is er onvoldoende doorstroom in het zwemwater.

“Dat hadden wij als AWP Delfland ook geconstateerd. Ik heb daarom vorig jaar al gevraagd om meer doorstroming. Gewoon door het verder openzetten van de reeds aanwezige pomp en daarna meten van het effect op de verticale waterbeweging in de zwemplas. Of desnoods een tijdelijke pomp plaatsen. Daar is toen door Delfland afhoudend op gereageerd. De nieuw-aangelegde landtong helpt natuurlijk wel een beetje om het water te laten rondstromen. En wie weet zou een fontein ook helpen om het zwemwater goed te mengen”.

‘Het blijft natuur’
Van Hagen kan zich wel opwinden over het excuus ‘het blijft natuur’ dat Delfland gebruikt. “Hoezo? We kunnen rioolwater ook weer geschikt maken voor de teelt van tomaten. En als het moet, kan er zelfs weer drinkwater van worden gemaakt. En dan zou Delfland niet een kleine zwemplas zoals Prinsenbos of Wollebrand weer goed kunnen krijgen?”

Delfland pleit voor meer natuurvriendelijke oevers. In het AD zegt de woordvoerder: “meer natuur betekent dat er minder voeding is voor de blauwalg”. Volgens Van Hagen is nog helemaal niet aangetoond dat dit daadwerkelijk zoden aan de dijk zet. In de zwemplas in de Delftse Hout zijn in 2019 voor 1 miljoen euro natuurvriendelijke oevers aangelegd, en ook daar geldt nu in 2021 opnieuw een waarschuwing voor blauwalg.

“Oeverplanten nemen helemaal niet zoveel voedingsstoffen op uit het water. En dan moet je de vegetatie ook nog regelmatig maaien en afvoeren om de voedingsstoffen uit het systeem te verwijderen”.

De sportvissers van de Sportvisserijbelangen Delfland klagen al jaren dat de Delftse Hout moet worden uitgebaggerd. Als je echt iets aan de waterkwaliteit wil doen is regelmatig baggeren noodzakelijk in dit soort zwemplassen.

Waarschuwing voor blauwalg in Wollebrand en Prinsenbos (AD 23 aug. 2021)

IJzerzand
Een ander idee sluit aan bij een experiment van Delfland bij zwemplas De Put in Rijswijk. Daar wordt ijzerzand gebruikt om fosfaat uit het zwemwater te verwijderen. Veel fosfaat zou blauwalg bevorderen. Dit ijzerzand is een bijproduct bij de bereiding van drinkwater. “Je zou het water dat de zwemplas wordt ingepompt, door een bak met ijzerzand kunnen laten stromen. Daar wordt die zwemplas meteen schoner van.”

Zwemwaterkader
In de verenigde vergadering van juli is het afwegingskader zwemwater aangenomen.  Een belangrijk onderdeel hiervan is het nemen van kosten-effectieve maatregelen. Van Hagen: “Als je wilt dat er minder fosfaat in het water zit, kun je uiteindelijk beter bronmaatregelen nemen. Veel fosfaat in de sloot komt uit de veeteelt en de glastuinbouw door het gebruik van kunstmest en gier. De uitstroming van fosfaat uit deze gebieden moet je tegengaan”.


 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema