What’s in a name? Michiel en Piet Hein zijn beide namen van Hollandse zeehelden

DELFLAND | In een feestelijke openbare vergadering van Delfland heeft Commissaris van de Koningin Jaap Smit de eed afgenomen van Piet Hein Daverveldt. Daverveldt is de opvolger van dijkgraaf Michiel van Haersma Buma, die vorige week afscheid nam. What’s in a name? Michiel en Piet Hein zijn beide namen van Hollandse zeehelden.

Piet-Hein Daverveldt was vice-president Technical Management bij de International Organisation for Standardisation ISO. Daarvoor heeft hij gewerkt als algemeen directeur van het Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut NEN en in diverse senior managementfuncties bij Shell.

Daverveldt is erg enthousiast over Delfland:

“Het beheer van het watersysteem, de waterkeringen en de zuiveringen is van groot belang en raakt ons allen. Klimaatadaptatie en verduurzaming zorgen voor nieuwe uitdagingen waar ik graag samen met het dagelijks bestuur, de verenigde vergadering, de organisatie, andere overheden en ingelanden mijn schouders onder zet!”

Frisse wind

De vertrouwenscommissie van Delfland omschrijft Daverveldt als een verfrissende en innovatieve verbinder met een uitstekend gevoel voor bestuurlijke processen. De afgelopen periode waren de persoonlijke verhoudingen in het College niet optimaal. De AWP Delfland hoopt dat met de wisseling van de wacht de samenwerking zal verbeteren.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt