ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERBREEDT KOERS

AWP eerste landelijke partij voor waterschap èn provincie

DELFLAND |  De AWP gaat haar koers verbreden. In maart 2023 zijn er weer waterschapsverkiezingen. Nieuw is dat de AWP ook wil meedoen aan de provinciale verkiezingen in Zuid-Holland, die op dezelfde dag worden gehouden. Binnen Zuid-Holland zijn er vijf waterschappen. De vijf AWP-afdelingen uit elk van die waterschappen gaan gezamenlijk een provinciale kieslijst opstellen.

“We zien dat Delfland en de provincie Zuid-Holland elkaar steeds meer opzoeken op de thema’s water, klimaat en leefomgeving”, zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP Delfland. “Wie water zegt, zegt ook klimaat. Droogte en hoosbuien wisselen elkaar steeds sneller af, en we moeten veel meer rekening houden met klimaatverandering.”

Water en klimaat houden ook niet op bij de gemeentegrens of bij de grens van Delfland. De provincies ontwikkelen nu al provinciale omgevingsvisies, gebiedsplannen en het groenblauwe landschapsbeleid. En uiteindelijk bepaalt de provincie Zuid-Holland: hier komen huizen, daar is ruimte voor water. Daarom willen wij als AWP onze stem ook laten horen in de provincie.

© AWP

© AWP

Samen voor water & klimaat!

De AWP blijft in elk geval de afkorting AWP gebruiken. “We zijn een bestaande landelijke partij, maar we verbreden wel onze scope”, zegt Middendorp. De ledenvergadering van de AWP besluit begin volgend jaar over de nieuwe naam en nieuwe slogan bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma. Dat wordt een gezamenlijk verkiezingsprogramma voor de waterschappen en de provincies. Als verkiezingsleus zou ‘Samen voor Water & Klimaat’  voor de hand liggen, omdat het precies weergeeft waar de AWP voor staat.

© AWP

Uiteraard blijft de AWP onafhankelijk. “Die onafhankelijkheid zit diep bij de AWP-leden. Water is wat ons bindt, onze leden hebben een passie voor water. We zijn niet uitgesproken links of rechts, onze politieke kleur is het groenblauw van water.”  Ook blijft de AWP vurig voorstander van onafhankelijke waterschappen. “Waterschappen letten speciaal op het waterbelang. En dat moet zo blijven”, besluit Middendorp.

Met de verbreding van de koers heeft de AWP behoefte aan nieuwe leden. Wil jij je ook inzetten voor water & klimaat? Doe met ons mee! Meer info: klik op www.awp.nu

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt