DELFLAND | Vorige week is een breed bestuursakkoord gesloten tussen alle 11 fracties en categorieën in de Verenigde Vergadering van Delfland, met de mooie titel: ‘Iedereen aan de slag voor water’. In dit bestuursakkoord is vastgelegd dat de waterschapslasten de komende vier jaar onveranderd zullen blijven en dat is een belangrijk speerpunt van de AWP Delfland. Ook zijn de voorstellen van de AWP voor bestuurlijke verbetering van de commissievergaderingen overgenomen.

Daarom is de teleurstelling groot dat er voor de AWP Delfland toch geen plaats is in het nieuwe Dagelijks Bestuur van Delfland. Opnieuw is gebleken dat het belang van landelijke politieke partijen zwaarder telt dan de onafhankelijke en deskundige inbreng van de AWP.

‘Iedereen aan de slag voor water’ legt de nadruk op verbindend samenwerken, waarbij de rol van de Verenigde Vergadering wordt versterkt. De AWP Delfland gaat graag de uitdaging aan om met alle partijen en categorieën samen te werken in een open bestuursstijl, werkend volgens het model van beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming.

AWP: “Wij zijn benieuwd naar het uitvoeringsprogramma dat het nieuwe DB nu gaat opstellen. Onderwerpen die wat ons betreft urgent moeten worden opgepakt zijn een heroverweging van de kosten voor de extra nazuivering op de Groote Lucht, het terugwinnen van grondstoffen uit het afvalwater en het weren van bestrijdingsmiddelen uit het oppervlaktewater van Delfland.”


© AWP

© AWP

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt