DELFLAND | De na-zuivering van het afvalwater uit de glastuinbouw is verder vertraagd. Uiterlijk in 2021 moesten alle tuinbouwbedrijven hun restwater nazuiveren op bestrijdingsmiddelen. Dat zou in dit deel van het Westland niet per bedrijf gebeuren, maar aan het einde van de rioolpijp op de zuivering in Hoek van Holland.

Maar de geplande techniek met ozon produceert als bijproduct ook een heel klein beetje bromaat, en dat is kankerverwekkend. En dat wordt dan geloosd op de Nieuwe Waterweg. Door (minder) ozon te combineren met actief kool, hoopt Delfland wel onder de (toekomstige) norm voor bromaat te blijven.

Dezelfde techniek (ozon plus actief kool) wordt ook voorgesteld voor de rioolwaterzuivering De Groote Lucht tussen Vlaardingen en Maassluis. Daar is het de bedoeling om het restwater te gebruiken om de Krabbenplas door te spoelen. Daar zwemmen ’s zomers kinderen. De AWP is huiverig voor bromaat en zou het liefste zien dat er helemaal geen bromaat in de Krabbenplas terecht komt.

Zie het artikel van: Waterfront.net

© AWP

© AWP

 

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.