door Ko Heijboer,  AWP Delfland

BETER BIJ DE KIEZER IN BEELD BIJ DE WATERSCHAPSVERKIEZINGEN OP 15 MAART 2023

DELFLAND | De AWP pleitte ervoor om een deel van de organisatie en publiciteit vanuit Delfland rond de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023 te laten doen door de politieke partijen zelf.

De waterschapsverkiezingen worden om de vier jaar gehouden, op dezelfde dag als de Provinciale Statenverkiezingen: 15  maart 2023. De opkomst in 2019 was 48%, deels omdat de kiezers niet weten wat er te kiezen is.

Daarom diende de AWP-Delfland in de Verenigde Vergadering van juni 2022  een initiatiefvoorstel in genaamd ‘Beter bij de kiezer in beeld’. Helaas stemden de partijen die ook vertegenwoordigd zijn in de landelijke politiek, tegen het voorstel. Ook de geborgde zetels voor boeren en bedrijven stemden tegen.

Klik hier voor de Motie ‘Beter bij de kiezer in beeld’ (2 juni 2022)


Geen geld voor politieke partijen

Twee vliegen in één klap: Delfland krijgt gerichte publiciteit en de politieke partijen in het waterschap krijgen een kleine financiële ondersteuning om campagne te voeren. Het voorstel is om per partij € 5.000,= beschikbaar te stellen voor publiciteit en voorlichting over het waterschap Delfland, om zo de betrokkenheid van de kiezer te vergroten.

Voor Delfland met 8 partijen zou het gaan om € 40.000, precies 2% van het totale budget van € 2 mln. voor  het organiseren van de verkiezingen en de publiciteit  in 2019. De totale kosten voor Delfland blijven dus gelijk.

De AWP voelt zich gesteund door externe partijen als Natuurmonumenten om de kiezer helderheid te verschaffen over haar groene standpunten. De AWP is een groene partij met een blauw randje en dat willen we graag uitdragen!

Bij de stemming in het waterschapsbestuur bleek helaas dat de landelijke partijen als CDA, VVD, CU/SGP en de geborgde zetels – met uitzondering van Natuurterreinen – samen de meerderheid hadden om dit sympathieke voorstel tegen te houden.

Klik hier: de AWP doet mee aan de verkiezingen voor waterschappen en provincies

Teleurgesteld

Ko Heijboer van de AWP is teleurgesteld over de opstelling van de landelijke partijen in het waterschap. “In het waterschap werken we toch meer samen dan in de Tweede Kamer. Je moet elkaar ook iets gunnen.”

Heijboer vind het ook een beetje hypocriet. Want de landelijke partijen in de Tweede Kamer kennen zichzelf jaarlijks ruim € 25 miljoen gemeenschapsgeld toe om zich richting de kiezers te profileren! En daar maken CDA, VVD en CU/SGP dankbaar gebruik van.

In Den Haag wordt gewerkt aan een voorstel om ook lokale politieke partijen en waterschapspartijen zoals de AWP ook financieel te steunen.  Maar die wet wordt pas in 2024 van kracht. Voor de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023 is dat dus te laat.


Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.