DELFLAND | ‘Helaas staat er in de Kadernota van Delfland niets over de aanschaf van een cellulose-zeef. Terwijl er al vanaf 2016 ervaring is opgedaan met het terugwinnen van cellulose in twee andere waterschappen:  Aa en Maas en Hollands Noorderkwartier’.  Dat zei Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP Delfland op 5 juli in de Verenigde Vergadering van Delfland. De Kadernota is de opmaat naar de jaarbegroting voor 2019.

Rioolwater zit vol vezels uit toiletpapier

De Algemene Waterschapspartij vindt het terugwinnen van cellulose belangrijk, omdat dat de grootste stroom aan materiaal is in het afvalwater. Cellulose wordt niet afgebroken in de rioolzuivering maar komt terecht in het rioolslib, dat weer per vrachtwagen naar de verbrandingsinstallatie moet worden gebracht.

‘Eerst transporteren van het zuiveringsslib en dan verbranden is natuurlijk niet erg circulair en dat kan tegenwoordig anders’, aldus de AWP. Bovendien is het zeven van cellulose uit het afvalwater betrekkelijk simpel. Ook de Unie van Waterschappen is positief over het terugwinnen van cellulose. De jaarlijkse hoeveelheid wc-papier in Nederland komt ruwweg overeen met 180.000 bomen.

AWP wil dat Delfland circulair wordt met wc-papier

Hoogheemraad (‘waterschapswethouder’) Han van Olphen antwoordde: ‘… dat Delfland niet alles tegelijk kan doen en we komen nu al handjes tekort. Bovendien doen we al erg veel aan innovatie op de afvalwaterzuivering, alleen weten mensen dat niet omdat we dat niet zo goed communiceren’. Van Olphen verwees naar het onderzoek dat samen met de TU Delft wordt gedaan om de NEREDA techniek toepasbaar te maken voor de afvalwaterzuivering Harnaschpolder van Delfland.

Middendorp vroeg de hoogheemraad om dan tenminste aan te geven wanneer Delfland dan wel met cellulose aan de slag wil, maar Van Olphen wilde niet verder gaan dan ‘wij houden de ontwikkelingen in de gaten tot de tijd er rijp voor is’. In aanvullende een reactie liet een woordvoerder van Delfland weten dat samen met het cellulose ook een deel van het organisch materiaal wordt afgevangen, zodat er dan minder groen gas kan worden geproduceerd. Ook denkt Delfland dat de afzet van cellulose een probleem zou kunnen zijn.

Waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019

Hans Schouffoer van de geborgde zetel Natuurterreinen daagde de AWP uit om met een motie of amendement te komen. De AWP antwoordde dat cellulose zeker één van de onderwerpen wordt voor de waterschapsverkiezingen in 2019. ‘Want de inwoners van Delfland kiezen wél voor duurzaamheid’, aldus Middendorp.

Gebied van Delfland

Den Haag, Wassenaar, Voorburg, Rijswijk, Westland, Hoek van Holland, Schiedam, Maassluis, Vlaardingen, Rotterdam-Delfshaven, Pijnacker, Nootdorp, Lansingerland (Berkel)


© Hoogheemraadschap Delfland

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Ton
    8 juli 2018 at 14:19

    Ja…met je handen afvegen is ook weer zowat he? Ik heb het weleens geprobeerd na een ”avondje chinees” …