door Hans Middendorp

Voorstel: lagere waterschapsbelasting voor biologische boeren

DELFLAND |  De AWP komt op voor een schone en gezonde leefomgeving en een goede waterkwaliteit. Maar zoals de stikstofcrisis nu wordt aangepakt, is het nog lang niet voldoende.

De AWP wil de landbouwtransitie versnellen, met respect zowel voor de natuur als voor de boeren. Ons voorstel: een lagere waterschapsbelasting voor biologische boerenbedrijven, dat is goed voor de natuur en goed voor de boer.

De AWP wil dat de waterschappen meer doen voor de natuur in Nederland. De waterkwaliteit in Nederland voldoet nu vrijwel nog nergens aan de EU-normen. Voor een betere waterkwaliteit moeten de problemen met stikstof ook worden opgelost.

De waterschappen kunnen de landbouwtransitie versnellen,  en daarmee de stikstofbelasting verminderen, door biologische landbouwbedrijven het lage belastingtarief van natuurgebieden te laten betalen. Dat zit zo: boeren en natuurterreinen betalen beide waterschapsbelasting per ha. Maar voor boeren ligt dat bedrag ruwweg tussen de 60 en 90 euro per ha, en voor natuurterreinen rond de 5 euro per ha. Terwijl een biologische boer heel veel bijdraagt aan de natuur en de biodiversiteit.

Voorstel: lagere waterschapsbelasting voor biologische boeren

Wettelijk is het helaas nu nog niet mogelijk om korting te geven aan biologische boeren, zo bleek uit schriftelijke vragen aan Waterschap Rivierenland. De AWP wil daarom dat de waterschappen er bij de Tweede Kamer voor pleiten om de wettekst te veranderen, zodat biologische landbouw wel mag worden aangeslagen als natuurterrein. Zo draagt het waterschap bij aan een andere manier van boeren, met respect voor de natuur en waar de boer toch nog een verantwoord inkomen aan kan verdienen.

Landbouwtransitie onontkoombaar

De transitie van de landbouw om stikstofvervuiling terug te dringen is onontkoombaar. Minder veevoer uit Brazilië, minder dieren per hectare en minder bestrijdingsmiddelen. Maar het stikstofprobleem waar de boeren nu de schuld van krijgen, is door ons allemaal veroorzaakt! Veel Nederlanders kijken in de supermarkt alleen naar een lage prijs. Supermarkten dwingen de boeren om steeds goedkoper te produceren, wat tot een ongekende uitbreiding van aantallen koeien, varkens en kippen heeft geleid.


Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.