MAASSLUIS | De haven van Maassluis kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan gebruikers. De haven wordt gebruikt als museumhaven, de ligplaatsen worden gebruikt door beroeps- en pleziervaart en in de haven zijn haven gebonden bedrijven gevestigd. Het is daarom belangrijk dat de haven toegankelijk blijft.

Onderhoudsbaggerwerk. Uit eerdere dieptepeilingen is gebleken dat de buiten-, en binnenhaven van Maassluis niet meer de gewenste diepgang hebben en dat uitvoering van onderhoudsbaggerwerk noodzakelijk is. In navolging op de baggerwerkzaamheden in de buitenhaven, medio november 2018, zal het Havenbedrijf Rotterdam N.V. nu met het kraanschip “Nooitgedacht” de baggerwerkzaamheden in de binnenhaven gaan uitvoeren.

in 2015

Maandag 8 april wordt gestart met het uitbaggeren van de binnenhaven. De werkzaamheden vinden op werkdagen van 06.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur plaats. De verwachting is dat de werkzaamheden op 30 april zijn afgerond. Gebruikers van de binnenhaven zijn, of worden nog persoonlijk benaderd in verband met het verleggen van schepen en het bereikbaar houden van de bedrijven.

Contact
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Met vragen kunt u contact opnemen met de heer A.J. van Rooijen van de afdeling Ruimtelijke Projecten. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op het telefoonnummer 010-5931964 of 06-52685377 en per email a.j.van.rooijen@maassluis.nl


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt