MAASSLUIS | De fractie van Leefbaar Maessluys vindt het onrechtvaardig dat statushouders voorrang krijgen op sociale huurwoningen, terwijl de eigen bevolking daarvoor op een jarenlange wachtlijst komt te staan.

In een motie dd 18 oktober stelt de partij: “De gemeente Maassluis is primair verantwoordelijk voor de eigen bevolking en zou dus primair het belang van de eigen inwoners moeten dienen. Het huidige voorrangsbeleid is niet in het belang van de eigen bevolking en zorgt voor nog langere wachtlijsten.

De partij stelde voor dat B&W een wijzigingsvoorstel voor de Verordening ‘Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020’ aan de raad ter vaststelling aan zou bieden waarbij de voorrangspositie c.q. urgentiebepaling van statushouders voor sociale huurwoningen wordt beëindigd.

klik hier voor de : motietekst

De motie vond weinig medestanders

Stemuitslag: verworpen (4 voor LM en FvM | 18 tegen)


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt