© PXB

© PXB


MAASSLUIS | Onder de titel ‘Samen sterk tegen armoede’ vond afgelopen week een besloten bijeenkomst plaats over armoedebestrijding. Wethouders Sjoerd Kuiper en Corine Bronsveld openden als initiatiefnemers de bijeenkomst. “Het verminderen, verzachten en voorkomen van armoede is een speerpunt van ons beleid. We willen van de mensen die in de praktijk zien waar het nu knelt, vragen om mee te denken. Zodat we ons beleid om armoede te bestrijden effectiever kunnen maken, zodat zo veel mogelijk Maassluizers mee kunnen doen.”

Tijdens de druk bezochte bijeenkomst gingen betrokken Maassluizers, waaronder medewerkers van vrijwilligers-organisaties en het wijkteam, onderwijzers, wijkverpleegkundigen, Maasdelta, Stroomopwaarts en de gemeente, samen aan de slag om concrete acties en ideeën uit te werken om armoede te bestrijden. Tijdens en na de bijeenkomst werden niet alleen veel goede ideeën uitgewisseld, maar werden ook contacten gelegd en aangehaald.

Dat hechte netwerk helpt te voorkomen dat Maassluizers die leven in armoede en kampen met problematische schulden, tussen wal en schip terecht komen.

 

Ruim 80 deelnemers leverden enthousiast een bijdrage aan deze bijeenkomst.

Wethouder Corine Bronsveld: “Het was heel bijzonder om de persoonlijke ervaringen te horen van mensen die in de knel zitten. Tegelijkertijd was het hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich inzetten voor een ander en wat er allemaal wordt gedaan om voor elkaar te zorgen.”

Wethouder Sjoerd Kuiper: “We hebben veel ideeën en goede suggesties opgehaald en daar gaan we mee aan de slag. Daarnaast is het goed om te zien dat het sociale netwerk in Maassluis sterk en betrokken is en organisaties graag willen samenwerken met de gemeente, in het belang van mensen die in armoede leven.”


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. A. Blanker, Maassluis
    6 februari 2019 at 17:21

    Ik vraag mij af wat de politiek de afgelopen vijf jaar gedaan heeft tegen de armoede. Of is dit iets nieuws in en voor Maassluis. Zijn die lange rijen bij de voedselbank van de laatste vijf jaar toneelspel ?