LM : “Geen doorbraak in Maassluise formatie: CDA en PvdA blazen in eindfase coalitieonderhandelingen op.”

MAASSLUIS | Op woensdagavond 11 mei 2022 is er een einde gekomen aan de coalitieonderhandelingen tussen CDA, PvdA, VVD met Leefbaar Maessluys. De andere partijen zwijgen nog. Hun argumentatie blijft wellicht geheim.

Leefbaar Maessluys kiest er in ieder geval voor meteen pubiekelijk vol in de aanval te gaan met onderstaand persbericht. Wellicht is dit de opmaat voor hoe deze nieuw partij zich in de komend vier jaar zal manifesteren in de gemeenteraad.

Redactie

 


Maassluis,

Tijdens het onderhandelingsproces zijn er geen indicaties geweest die wezen op het willen beëindigen van de gesprekken. Dat het CDA en de PvdA hebben besloten om de coalitieonderhandelingen te beëindigen is daarom niet alleen opmerkelijk, maar dat dit wordt gedaan in de eindfase, na 6 weken en 50 uur onderhandelen, getuigt van politieke onwil en spelletjes zoals wij die kennen in Den Haag.

De zogenoemde aanleiding vormde de wethouderskandidatuur. Leefbaar Maessluys had drie kandidaat-wethouders tot de beschikking, waarbij de fractie toen heeft besloten om een voorkeur kandidaat met de benodigde politieke ervaring en dossierkennis naar voren te schuiven die vanzelfsprekend ook past binnen het politieke profiel van Leefbaar Maessluys. De opstelling van het CDA en de PvdA was echter negatief en een open vizier ontbrak volledig. Het is hoogst ongebruikelijk om over de kandidaat-wethouder van een andere partij te vallen, want zo’n voordracht is de verantwoordelijkheid van een partij zélf. Andere partijen gaan daar niet over. Integriteitskwesties en aantoonbaar wanbestuur vormen een uitzondering, maar dat was niet aan de orde.

Het CDA en de PvdA hebben het proces de afgelopen dagen verstoord.

Het zijn partijen die pleiten voor verbinding, maar uiteindelijk kiezen voor een politiek van uitsluiten
Beide partijen hebben zich niet aan de gemaakte afspraak gehouden om in gesprek te gaan met onze kandidaat-wethouder. Het zijn partijen die pleiten voor verbinding, maar uiteindelijk kiezen voor een politiek van uitsluiten. Tijdens het laatste gesprek werd duidelijk dat onze kandidaat-wethouder niet de daadwerkelijke aanleiding was. Bij de vraag of onze andere kandidaten wel door hun ‘ballotagecommissie’ zouden komen, werd twijfelend gereageerd. Vervolgens werden er allerlei zaken bijgehaald: punten in ons programma en de stemming over de vluchtelingenboot.

Onder het mom van een ‘lakmoesproef’ werd verwacht dat we tijdens onze éérste raadsvergadering ons migratiestandpunt over boord zouden gooien. Het is de arrogantie van de macht. Wij gaan over ons eigen stemgedrag en over onze eigen wethouderskandidaten.

Leefbaar Maessluys is een pragmatische partij. Wij zijn niet opgericht om langs de zijlijn te staan. Water bij de wijn doen hoort bij onderhandelen, maar dat wil niet zeggen dat wij onze belangrijkste speerpunten overboord moeten gooien en bij onze eerste raadsvergadering kiezersbedrog te plegen.

Wij weigeren te fungeren als stuiterbal
Het CDA en de PvdA hebben geprobeerd eenrichtingsverkeer af te dwingen, maar Leefbaar Maessluys laat zich onder geen beding dienen als zijwiel van een zogenaamd ‘motorblok’. Wij weigeren te fungeren als een stuiterbal van een ander.

Onze conclusie is dat het CDA en de PvdA de poortdeuren toch gesloten houden na een charmeoffensief voor de bühne, waarmee ze nu kunnen laten zien: ‘kijk, we hebben het geprobeerd!’

Leefbaar Maessluys sluit principieel geen enkele partij uit en wij hebben ons bereidwillig getoond om met een open vizier elk mogelijke coalitie te willen onderzoeken.

konkelende kliek
We hebben daarnaast duidelijk aangetoond bestuursverantwoordelijkheid te willen nemen uit liefde voor onze stad. Helaas is gebleken dat deze volmondige bereidwilligheid en het open vizier niet geldt voor het CDA en de PvdA. Het is politiek op zijn lelijkst en het is deze oude verrotte politiek waar onze partij mee wil stoppen. Leefbaar Maessluys is gemotiveerder dan ooit om af te rekenen met deze konkelende kliek.

Leefbaar Maessluys dankt verkenner en formateur Marco Oosterwijk voor zijn professionele en constructieve opstelling, waardoor alle partijen op een gelijkwaardige wijze werden behandeld.

Daarnaast ook dank richting René van der Hoek voor zijn ondersteuning in de vorm van advies, terugkoppeling en heldere verslaglegging. Beide personen handelden onafhankelijk en hadden de duidelijke doelstelling om tot een stabiel stadsbestuur voor onze mooie stad te komen. Als laatste danken wij ook de VVD voor haar oprechte bereidwilligheid en constructieve opstelling gedurende de onderhandelingen

Bestuur Leefbaar Maessluys

Column (2): Identiteitspolitiek, het houdt niet op

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. José Fernandez
    14 mei 2022 at 12:12

    Lachwekkend! Als je de 4 partijen naast elkaar leg valt PvdA buiten de boot en hebben CDA, VVD en LM heel veel overeen om gemakkelijk tot een coalitie te komen. Maar goed, al jaren zijn er hardnekkige geruchten over een liefdesrelatie tussen een CDA wethouder (Bronsveld) en een PvdA wethouder (Kuiper). In praktijk zijn de politieke partijen al getrouwd. Succes in de achterkamertjes 👌