© Theater Koningshof - Het bestuur reageert op berichtgeving

In reactie op de recente, onvolledige berichtgeving en de nadelige effecten hiervan op het imago van Theater Koningshof heeft het bestuur van Theater Koningshof besloten de daadwerkelijke gang van zaken omtrent de veelbesproken bestuurskosten toe te lichten.

In de loop van 2013 constateerde het bestuur een dramatische daling in de bedrijfsresultaten die een direct ingrijpen noodzakelijk maakte. Hiervoor is een plan van aanpak geschreven, gericht op het verlenen van bijstand aan het MT (management team) en het realiseren van een commerciële turn-around. Dit plan is vervolgens toegelicht en besproken met het college van B&W.

Het bestuur van Theater Koningshof heeft toen besloten deze werkzaamheden door Pim Eitjes te laten verrichten. Dit gezien zijn kennis en ervaring op het gebied van interim-management en een goed alternatief voor een meer kostbare externe oplossing. Omdat het hier gaat om extra inspanningen die de normale activiteiten van een bestuur overstijgen is hiervoor een vergoeding toegekend.

De vergoeding voor de werkzaamheden bedraagt € 12.000 voor de periode van september tot en met december 2013 en € 28.587 voor de periode van januari tot en met september 2014. De werkzaamheden waren gericht op het verhogen van de efficiency, het verhogen van de bezettingsgraad en het coachen van het MT.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die hun werkzaamheden onbezoldigd verrichten.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. 29 november 2014 at 10:48

  Voor de derde en laatste keer,
  DIT VALT NIET TE RIJMEN!!!

 2. Jan Buijsse
  29 november 2014 at 00:00

  Omdat het hier gaat om extra inspanningen die de normale activiteiten van een bestuur overstijgen is hiervoor een vergoeding toegekend.

  Valt dit te rijmen met:

  Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die hun werkzaamheden onbezoldigd verrichten.

  Veel ‘onhandigheden’ in dit dossier.