De Kadernota 2014 van het Hoogheemraadschap van Delfland laat zien dat de bezuiniging van 18 miljoen euro wordt gehaald. De financiële positie van het waterschap wordt steeds beter.

Delfland is in 2018 in staat om investeringen zelf te financieren, leningen af te lossen en een gezonde vermogenspositie op te bouwen. In de Kadernota is tevens een financiële doorkijk gemaakt tot en met 2027.

De inzichten tonen aan dat de ingezette koers in ook voor de komende jaren een gezonde situatie zou moeten opleveren. De hele kadernota is hier te lezen.

Basbooister

Basbooister