MAASSLUIS | Het onderstaande persbericht van 13 januari 2014 zou de ‘geboorteaankondiging’ van het Breicafé De Waker kunnen zijn; hierop kwamen ruim dertig aanmeldingen. Op de daaropvolgende uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst op woensdag 12 februari 2014 reageerden maar liefst zo’n 60 vrouwen, van wie er op die dag 41 de presentielijst als toekomstig breister tekenden. In die vijf jaren is er natuurlijk wel enig verloop geweest, maar niet lang geleden heeft het team een ledenstop moeten instellen. Zij gaan dit eerste lustrum groots vieren met een uitje in het (vroege) voorjaar. 

Woensdag 13e februari a.s. kijken de breisters in De Waker feestelijk op deze brei-jaren terug…

persbericht 13-1-2014

400 jaar Maassluis vieren in een zelfgebreide Maassluise Visserstrui

Magda Karssen, echtgenote van de eerste burger van onze jubilerende stad, wil in het kader van 400 jaar Maassluis de Maassluise visserstrui weer in ere herstellen en roept enthousiaste breiers op om mee te doen. Elke deelnemer kiest haar/zijn eigen personage voor wie zij/hij de trui wil breien: voor vrouw, man of kind(eren) De keuze kan ook buiten de eigen familiekring vallen: Vraag de buurman bijvoorbeeld of de buurvrouw, een stuurman, een politicus of overige gemeentebestuurders of u een visserstrui voor hem of haar mag breien. Het is de bedoeling dat op dié visserstruien bij een speciale opbodverkoping tijdens de Furieade in oktober een bod wordt gedaan. De baten zijn voor een nog nader te bepalen goed doel.

Na een eerste inventarisatie krijgen alle breiers een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin de breiplannen (waaronder breipatroon/wolsoort van de Maassluise trui) breeduit worden besproken. Het is de bedoeling om daarna op gezette tijden bijeen te komen in een (nog op te richten) breicafé.

Onder de naam VISSERSTRUIEN OPNIEUW GEBREID werden van oktober tot en met half januari de truien en de foto’s uit het boek ‘VISSERSTRUIEN uit 40 Nederlandse vissersplaatsen’ in het Katwijks Museum tentoongesteld. Na intensief nieuw onderzoek in musea, archieven en bij particulieren heeft de schrijfster Stella Ruhe onder meer prachtige foto’s gevonden uit de periode 1880-1950 van vissers uit veertig verschillende kustplaatsen die voor die plaats en/of streek kenmerkende truien dragen. Deze visserstruien, die toen vaak beschouwd werden als simpel werkgoed, waren gebreid van wollen sajet en hadden motieven die uitsluitend opgebouwd waren uit variaties van recht, averecht en kabels. Doorgaans waren de truien gebreid in zwart, grijs, diverse blauwen – van korenblauw tot marine en alles wat daartussen zit – of naturel. De vrouwen uit de vissersplaatsen gebruikten hun eigen patronen en vanwege het besloten karakter van de kleinere vissersgemeenschappen hoorden de truien ook echt bij een bepaalde plaats. Je kon aan de trui al vaak zien wie de visser was: een typische Vlaardinger of juist één uit Maassluis.

In dat boek is ook de visserstrui van Maassluis opgenomen, echter met slechts één foto. Stella Ruhe is bezig met een vervolg op het eerste boek en doet daarom een oproep aan alle Maassluizers of het mogelijk is ‘om meer truien met andere patronen van Maassluise visserstruien boven water te krijgen.’ En foto’s, want ‘Alle foto’s van voor 1925 van mannen met truien aan zijn namelijk altijd vissers of andere zeevarenden’.


 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu