© PR – Ik heb het in Maassluis ontzettend naar mijn zin

Koos Karssen blijft nog een jaar extra als burgemeester van Maassluis. Met ingang van 1 november 2014 benoemt de commissaris van Koning hem tot waarnemend burgemeester van Maassluis. Een jaar later, naar verwachting op 2 november 2015, zal Maassluis weer een Kroonbenoemde burgemeester krijgen. Maassluis blijft dus een zelfstandige stad.

Burgemeester Karssen is momenteel Kroonbenoemde burgemeester van Maassluis. Op 14 oktober 2014 hoopt hij 70 jaar te worden. Op grond van de wet wordt een Kroonbenoemde burgemeester ontslagen bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar. Dat betekent dat aan burgemeester Karssen per 1 november 2014 van rechtswege door de Kroon eervol ontslag wordt verleend.

De commissaris van de Koning heeft met de fractievoorzitters gesproken over de vervolgprocedure. Gelet op de openstelling van een aantal burgemeestervacatures direct na de gemeenteraadsverkiezingen en capaciteitsproblemen bij de provincie komt Maassluis pas in het najaar van 2014 aan de beurt voor openstelling van de vacature.

De fractievoorzitters hebben daarop de commissaris verzocht een waarnemend burgemeester te benoemen om de periode tot aan de benoeming van een Kroonbenoemde burgemeester te overbruggen.

Maassluis is met Schiedam en Vlaardingen in overleg om de bestaande samenwerking verder te intensiveren. Hierbij speelt de forse taakverzwaring in het kader van de decentralisaties in het sociale domein een rol. Om dit samenwerkingsproces te kunnen voltooien hebben de fractievoorzitters de commissaris verzocht burgemeester Karssen vanwege zijn kennis en ervaring in dit dossier te benoemen tot waarnemend burgemeester voor de periode van één jaar.

In het eerste kwartaal van 2015 wordt de vacature om te komen tot een Kroonbenoemde burgemeester van Maassluis opengesteld.

Alle activiteiten rondom het afscheid van burgemeester Karssen die gepland stonden rond oktober 2014 worden met een jaar uitgesteld. Burgemeester Karssen is blij dat hij nog een jaar door mag gaan in Maassluis:

Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin. Ik ben ook ontzettend vereerd met deze wens van de gemeenteraad.’

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt