door B&W van Maassluis

MAASSLUIS | Op 07-08-2023 heeft de fractie van het CDA op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van de verschraling OV-verbinding buslijn 126. Per brief beantwoorden B&W de vragen in de gestelde volgorde.

  1. Is de gemeente op de hoogte gebracht van het opheffen van buslijn 126 per 21 augustus? Zo ja, kunt u die informatie met ons delen?
    Nee, de gemeente is niet op de hoogte gebracht. Wij zijn net als u verrast met het nieuws.
  2. Is het college het met ons eens dat dit voor een verschraling van het openbaar vervoer in Maassluis zorgt? Bent u het met ons eens dat het er voor zorgt dat het minder aantrekkelijk wordt om het openbaar vervoer te gebruiken en dat het voor ouderen en minder mobiele mensen een extra drempel is om de deur uit te gaan? Als u het met ons eens bent, wat kunt u aan deze verschraling doen.
    Ja, wij zijn het met u eens op beide punten. Wij zien het openbaar vervoer als een onmisbare schakel in het mobiliteitssysteem. Buslijn 126 heeft een belangrijke functie in het verbinden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. De geboden oplossing door RET, namelijk het gebruiken van metrolijn B, is niet voor iedereen mogelijk. Ook leidt dit tot langere reistijden. Op het moment wordt gesproken van een tijdelijke maatregel, er is echter geen zicht op hoe tijdelijk. Wij proberen eerst meer duidelijkheid te krijgen, voordat we spreken over maatregelen. In principe is de MRDH verantwoordelijk voor de concessie. Vanuit de MRDH wordt gestuurd op het zo snel mogelijk herstellen van buslijn 126.
Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!