©PR – Benut Maassluis kansen voor het toerisme wanneer cruiseschepen Rotterdam aan doen?

1) Maassluis heeft een historische binnenstad met vlieten, historische gebouwen, een museumhaven, diverse musea en er zijn diverse ondernemers die vaartochten aanbieden vanuit Maassluis door Midden Delfland en (zelfs met een historische zeesleper) over de Nieuwe Waterweg. Daarnaast is het in afzienbare tijd mogelijk om schuttingen door de Monstersche sluis mee te maken. Ingrediënten die voor de passagiers van de cruiseschepen aantrekkelijk zijn om Maassluis te bezoeken. De D66 fractie ziet kansen voor Maassluis en vraagt aan het college van B&W het onderstaande.

Wat doet het college om deze en andere initiatieven te stimuleren?

Het antwoord van B&W:

Wij zijn blij dat de fractie van D66 het belang onderkent van de komst van toeristen vanaf de cruiseschepen naar Maassluis. Wij kunnen u mededelen dat de wethouder economische zaken al tweemaal een gesprek heeft gevoerd met de directeur van de Cruise Port Rotterdam. Ook is er een rondleiding door Maassluis geweest waarin de directeur de potentie van Maassluis heeft onderkend. Op korte termijn is er weer een onderhoud waarbij de opzet van een actieplan besproken zal worden. Ook wij zien het belang in van de komst van deze toeristengroep naar Maassluis. Als er ontwikkelingen te melden zijn, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

2) De Maassluisse middenstand kan profiteren van de verwachte toename van het aantal cruiseschepen. Heeft het college hierover overleg met de Maassluise middenstand zodat zij hier ook op inspelen en zo nee wanneer gebeurt dit?

Het antwoord van B&W:

Het college heeft geregeld overleg met de Maassluise middenstand en de MOVe. Als er ontwikkelingen te melden zijn, zal dit met hen worden besproken.

3) Heeft het college contact met het college van Midden Delfland om hierin samen te werken
alsmede om een vaarverbinding vanuit Maassluis te realiseren met Delfland en zelfs het
Groene Hart c.q. inspelen op het aquapunctuur project?

Het antwoord van B&W:

Vooralsnog is hierover geen contact met Midden-Delfland.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt