MAASSLUIS | De fractie van Maassluis Belang heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over het openbaar gebied in de Componistenbuurt. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1 Bent u op de hoogte van het feit dat het Johan Cruijff Court afgesloten is met kettingen en sloten zodat de kinderen hier geen gebruik van kunnen maken? Zo, ja, waarom is dit het geval?

De ingang is een laag hekje waar overheen gestapt kan worden en de ketting zit er bewust omheen om scooters, brommers en fietsers te weren van het veld. Dit is in samenwerking met de J Cruijff Foundation besloten. De kinderen kunnen en mogen er dus wel gebruik van maken.

2 Wij constateren dat het Johan Cruijff Court bezaait ligt met glas. Is deze vervuiling mogelijk de reden van het afsluiten van deze speelplaats?

Zie het antwoord op vraag 1. Dit is dus niet de reden dat het hekje dicht is. Het betreft hier een incident. Binnen de wijkteams en het onderhoudscontract blijven wij dit monitoren.

3 Bent u op de hoogte van de grote hoeveelheid hondenpoep die rond de speelplaatsen en in de groenstroken te vinden zijn. Dit is wat Maassluis Belang betreft overal onwenselijk maar zeker daar waar kinderen spelen. Hoe vaak zet u de hondenpoepzuiger in op deze plek?

Het beleid m.b.t. honden is veranderd. Eén van de afspraken is dat de hondenpoepzuiger in principe alleen nog wordt ingezet indien dat echt nodig is. Binnen dit beleid speelt handhaving een belangrijke rol. Onlangs zijn afspraken gemaakt, dat handhavers in burger zullen handhaven op het nieuwe beleid. Verder wordt in de week van 14 mei de hondenpoepzuiger ingezet.

4 Bent u er van op de hoogte dat er regelmatig te hard met scooters door het park wordt gereden, dat de bewoners het idee hebben dat er ’s avonds scooterraces worden gehouden. Zo ja, hebt u maatregelen genomen om dit ongewenste gedrag tegen te gaan?

Wij hebben tot op heden geen scooterraces aangetroffen. De toezichthouders rijden meerdere keren per dag door het Beethovenpark tijdens de surveillance tussen 08.00 – 23.00 uur.

5 Klopt het dat de verlichting ’s avonds niet aan staat? Een vraag van bewoners is of er überhaupt genoeg verlichting is in dit park? Doordat het zo donker is ontstaat er een gevoel van onveiligheid en dat is onwenselijk.

De verlichting in het park is voldoende bij het Cruijffcourt. Daarbuiten is het inderdaad donker. Er is geen verlichting uitgeschakeld.

6 Bent u op de hoogte dat er in de zandbakken en rond de speeltoestellen veel glas te vinden is, er wekelijks opruimploegen komen maar dit probleem toch niet opgelost wordt? Ligt hier een taak voor onze mensen van toezicht & handhaving?

Door medewerkers van Stroomopwaarts wordt het zwerfafval opgeruimd. Indien er glas wordt aangetroffen dan wordt dit direct opgeruimd. Handhaving voor dit soort zaken is nog wel een aandachtspunt. Het zand van de zandbakken wordt eens per jaar vervangen en gezeefd. Monitoring van de kwaliteit van de speelgelegenheden vindt plaats binnen de wijkteams.

Wat heeft u in de afgelopen tijd gedaan om de zandbakken schoon, heel en veilig te houden en wat gaat u nog doen om er voor te zorgen dat de kinderen straks weer veilig kunnen buitenspelen?

Zie het antwoord bij vraag 6.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Robert
  27 mei 2018 at 21:38

  Ik vind de antwoorden wel heel simpel gegeven en heel algemeen. Het glas bijvoorbeeld wordt inderdaad door Stroomopwaarts opgeruimd, maar dat zijn alleen de grote stukken. En liggen echt veel hele kleine glasdeeltjes bij en in de zandbakken maar ook in de speeltuinen zelf. Ik vind dat er zeker minimaal 1 lantaarnpaal bij het speeltuintje met de glijbaan moet staan. Op de vrijdagavond en zaterdagavond zie ik best vaak rode oplichtende puntjes. En die zijn niet alleen van het normale roken. Heb daar weleens lege wietzakjes gevonden en tippies die in de joints gaan. Zelfs 1,5 jaar terug is er door een kind een pillendoos met pillen gevonden. Dat kind was van de kinderopvang die daar waa en ik was daar ook bij. Na internet research bleek het om de toen nieuwe soort XTC te gaan die heel dodelijk moet zijn voor kinderen, na inname heb je ongeveer max een half uur om ze te helpen. Als het goed is heeft de kinderopvang (Bengel) dat gemeld bij de wijkagent of bij gemeente zelf.
  Zo zijn er nog meer dingen die niet goed zijn.
  Kortom het is best een groot zooitje waar gemeente maassluis best wat meer aan mag doen

 2. Linda
  27 mei 2018 at 13:48

  Ja en door de camera daar gaan ze weer verder op ellende bezorgen, en s nachts scooter race houden. Dus ja op deze manier heeft het weinig zin