Doorgaans wachten fracties weken zo niet maanden op antwoord, nu zijn deze binnen drie dagen al beantwoord

MAASSLUIS | Op 06-11-2023 heeft de fractie van de CHristenUnie op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van de Palestijnse vlag op reclamebord. Per brief beantwoordt B&W per 9 november de vragen in de gestelde volgorde.

ons motto: GEZIEN & GEHOORD WORDEN
  1. 0p woensdag 1 november zijn op een aantal reclamezuilen in Maassluis Arabische teksten en een Palestijnse vlag geprojecteerd. Bent u hiervan op de hoogte?
    Ja, wij zijn hiervan op de hoogte
  1. Hoe kan dit gebeuren, is dit beleid of was dit een hack?
    De reclamezuilen worden beheerd door Suurland Outdoor. Dit bedrijf verkoopt advertentieruimte op het onderste gedeelte van de reclamezuil. Het bovenste gedeelte, de lichtkrant, wordt beheerd door Ervaar Maassluis. Een bedrijf dat op het onderste deel wil adverteren ontvangt een inlogcode en kan dan zijn boodschap of advertentie via het gebruikers portal direct plaatsen. Suurland heeft na vragen van inwoners en de gemeente besloten de afbeelding te verwijderen. Het bedrijf geeft aan dat in haar algemene voorwaarden politieke uitingen uitgesloten zijn van plaatsing op de reclameborden. Er was geen sprake van Arabische teksten op het bovenste deel van het reclamebord, de zogenaamde lichtkrant. Door een storing in de lichtkrant is een bericht dat betrekking had op een evenement op 16 november deels weggevallen.
  2. Wat gaat u doen om dit in de toekomst te voorkomen?
    Met Suurland Outdoor is contact geweest. Suurland onderhoudt het contact met de adverteerder die verantwoordelijk is voor het plaatsen van de vlag. De gemeente is hier geen partij in.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek