MAASSLUIS | Waar B&W altijd voorop staat om goede sier te maken met initiatieven rond de zorg en scholen, ontduiken wethouders Bronsveld (Zorg, inclusief Wmo en volksgezondheid) en Mulder (Onderwijs en jeugd) grotendeels de beantwoording van de vragen van Forum voor Maassluis rond het thema ‘ventilatie’ in verzorgingstehuizen en scholen.

Het onderwerp is niet nieuw ( k l i k )

ter bewustzijn dat het onderwerp niet nieuw is:

voor scholen dateert de aandacht al uit 2020:

https://www.vo-raad.nl/nieuws/ventilatie-op-scholen-belangrijk-en-kostbaar

voor tehuizen uit 2021:

https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19

in juli 20221 besteedde het RIVM er nogmaals aandacht aan:

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ventilatie

[ redactie politiek]

Op 10 mei 2022 (4 maanden geleden) heeft de fractie van FvM  op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld over de ventilatie in scholen en verzorgingstehuizen. 

klik voor de 11 vragen aan B &W

De meeste van de zorgvuldig en uitgebreid geformuleerde vragen werden afgewezen met de volgende statements:

1

“Voor zorginstellingen geldt dat de gebouweigenaren afwegingen moeten maken. Daar waar wij mogelijkheden hebben door bijv. overleggen met de organisaties zullen wij de verantwoordelijkheid ten aanzien van de ventilatie aan de orde stellen. Wij kunnen hierover alleen het gesprek aangaan. Het is niet de bevoegdheid van de gemeente om eigenaren van zorginstellingen aan te spreken. Het gebruik
van de gebouwen is hun eigen verantwoordelijkheid.

2

“In uw brief vraagt u ook naar onze standpunten ten aanzien van een aantal vraagstukken over de ventilatie. De beantwoording van deze vraagstukken ligt  niet in onze handen. Het betreft standpunten van derden waar wij geen invloed op hebben, waarmee het ook niet nodig is om hierover een apart gemeentelijk standpunt te formuleren. Een groot deel van de vragen gaan over de ventilatie bij verpleeghuizen. De vragen die u hierover stelt kunnen wij helaas niet beantwoorden.

Wij begrijpen dat u deze zorgen heeft en deze delen wij ook grotendeels, maar de verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet bij ons. De ventilatie in deze gebouwen is de verantwoordelijkheid van de zorginstellingen. Met deze instellingen hebben wij overigens goed en regelmatig contact. Echter, voor de inhoudelijke informatie over de ventilatie van deze gebouwen verwijzen we naar de betreffende zorginstellingen. Wij hebben uw vragen en onze antwoorden daarop aan Argos voorgelegd. Argos had op onze antwoorden geen aanvullingen of opmerkingen.”

3

Wij zijn met de schoolbesturen in overleg om helder te krijgen of en welke maatregelen nodig zijn voor het verbeteren van de ventilatie.

Commentaar

Vier maanden. Waar vragen volgens de strikt aan protocollen vasthoudende burgemeester binnen 6 weken dienen te worden beantwoord, heeft het vier maanden geduurd, voordat er een reactie kwam. En wat voor één. Op 3 vragen van de 11 wordt (gedeeltelijk) inhoudelijk antwoord gegeven.

[ redactie politiek ]

Column(422): De verloren jaren onder Edo

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Jaap Nijverdijk
  13 september 2022 at 12:26

  Met grote verbazing heb ik, als bezorgde burger, kennis genomen van de beantwoording van de vragen van genoemde partij.

  Niet alleen de inhoud van de beantwoording maar ook de tijd die de wethouders hebben genomen (4 maanden ipv 6 weken) geeft wat mij betreft de minachting weer die zij hebben voor deze partij en in nog in grotere mate voor de burgers van Maassluis.

  Belachelijk dit. Verantwoording nemen voor haar burgers, nee. Kom dus maar niet op voor jouw burgers die in dit soort huizen moeten worden ondergebracht. Uit betrouwbare bron vernam ik dat er verleden week In Driemaashave weer een hele afdeling was besmet en, tot mijn spijt, eentje al is overleden.

  Vraagstelling zou moeten zijn, waardoor? Ik kan mij nog herinneren van meer dan een jaar terug, ivm de Tweemaster, dat deze zelfde kwestie ook door deze partij is aangekaart. Ging dat ook niet over de toestand op de scholen trouwens?

  Ik begrijp dat men dit nog steeds aan het onderzoeken zijn en dat de optie nog steeds is – CO2 meters en vooral op tijd de ramen open, zelfs als het vriest –

  Tot slot nog dit. Deze, minder dan dan een halve beantwoording van de vragen, had de juiste ambtenaar waarschijnlijk in een paar uurtjes kunnen maken. Waarom dan 4 maanden?

  Een bezorgde burger (bekend bij redactie)