Inwoners: dit plan is vooral voor het imago, de interne fietspaden blijven in slechte staat

MAASSLUIS | Met de komst van de MFR draagt Maassluis uit dat zij een fietsstad is en alternatieven biedt voor het gebruik van de auto. Bij de realisatie van de MFR wordt aandacht gegeven aan de inpassing van de omgeving en het behouden van het groene karakter. De verbindingen naar het centrum van Maasluis worden hierbij versterkt.

Het college besluit vanavond om uitvoering te geven aan de realisatie van de Metropolitane Fietsroute Naaldwijk – Rotterdam (MFR). Voordat het college over kan gaan tot uitvoering vraagt zij de raad akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een additioneel budget van € 1,25 miljoen.

De aanleg van de MFR verbindt de regio en stimuleert het gebruik van de fiets. Vanwege deze doelstellingen is voor het gehele project een bijdrage van 70% van de kosten door de MRDH toegekend. De gemeente dient garant te staan voor de overige 30% van de kosten, dit zoals is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst tussen 5 gemeenten en de MRDH op 27 oktober 2020.
Naast de aanleg van de fietsroute wordt met de realisatie van de MFR ook uitvoering gegeven aan de reconstructie van de Julianalaan, ontsluiting De Kade en zullen andere infraprojecten gefinancierd en gerealiseerd worden. Op termijn levert dit voor Maasluis een aanzienlijk financieel voordeel op omdat deze projecten, die binnen het MFR tracé vallen, voor 70% worden gesubsidieerd.

Zie deze vergaderstukken van de raadscommissie 1.

© Aad van Leeuwen

Overall Beheerder

Overall Beheerder