MAASSLUIS | Met een raadsinformatiebrief informeert B&W de raad over de voortgang van het project Sportzaal Sportlaan. Sinds het raadsbesluit van vorig jaar september is er veel voorbereidend werk verricht. De locatie waar de sportzaal moet komen is bepaald in overleg met omwonenden, benodigde onderzoeken voor het bestemmingsplan zijn uitgevoerd en het bestemmingsplan is in concept gereed.

© google maps

© google maps – het beschikbare grondgebied

Brief over voortgang sportzaal Impressie ontsluitingroute (opties) + Sportzaal

Onderwerpen daarin zijn:

  • Ontwerptraject van start gegaan, ontwerp begin 2021 naar de raad
  • Financiën: gerichtere raming bij presentatie voorlopig ontwerp begin 2021
  • Parkeren en verkeersdoorstroming Sportlaan
  • Participatietraject
  • Onderzoek naar grotere sportvioer binnen beschikbaar budget
  • Flora- en faunaonderzoek
  • Afhandelen toezegging informeren raad door versturen projectnieuwsbrieven

B&W meldt in deze brief onder meer: 

“Het  ontwerpteam is gestart met het ontwerp- en participatietraject. Voor het project is een projectnieuwsbrief opgesteld waarmee de omwonenden en de raad worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Wij hebben Theo Kupers Architecten gekozen vanwege de heldere visie op de functionaliteit van de nieuwe sportzaal, het aansluiten op de wensen van de hoofdgebruikers (Lentiz Reviuslyceum en de Basketballvereniging Green Eagles) en de manier waarop een ontwerp wordt gemaakt dat past in de omgeving. Zo wordt bijvoorbeeld het parkeerterrein waar mogelijk vergroend. De entree is open en vooral praktisch, logisch en eenvoudig van opzet. Bovendien heeft Theo Kupers Architecten een heldere visie op de communicatie met en participatie van de omwonenden en hoofdgebruikers.

De architect is in september gestart met het ontwerptraject. Een eerste visie en schetsen zijn inmiddels door de architect opgesteld. Op alle vlakken is er professionele ondersteuning om het ontwerptraject te doorlopen en in overleg met de hoofdgebruikers en de meedenkgroep te treden. Wij verwachten begin 2021 aan de raad het voorlopig ontwerp aan te bieden, inclusief verslag van het participatietraject en een financieel perspectief dat het gehele project in beeld brengt: bouw sportzaal, inrichting openbare ruimte, en een veilige verkeersontsluiting binnen de door de raad gestelde kaders.”


KNNV:  “ROEKEN ZIJN BESCHERMDE VOGELS”

Langlopend onderzoek naar “Roeken aan de Sportlaan”

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt