MAASSLUIS | In Maassluis vindt komende weken een onderzoek plaats naar de leefbaarheid en veiligheid in de stad. Naast vragen over deze thema’s bevat het onderzoek ook vragen over het voorzieningenniveau (winkels e.d.), uw woonomgeving en de omwonenden in uw buurt.

Via een willekeurige selectie uit het bevolkingsregister zijn in de maand januari 4.000 mensen benaderd. Deze mensen hebben inmiddels een brief en een vragenformulier met toelichting ontvangen. Ook andere inwoners van Maassluis kunnen deelnemen aan het onderzoek.

Op www.maassluis.nl kunt u via de knop ‘Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid’ deelnemen aan het onderzoek.

Onderzoek Leefbaarheid<< klik voor rechtstreekse deelname

ga da wel direct door anders is uw beurt voorbij!

Het invullen van het vragenformulier neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

 

Het gemeentebestuur vindt het van groot belang dat ook u aan het onderzoek deelneemt.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt