MAASSLUIS | Op 13-04-2023 heeft de fractie van de VSP op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van het langdurig ontbreken basisvoorzieningen in de Schuurhof.

In algemene zin stelt B&W dat Maasdelta periodiek onderhoud aan haar wooncomplexen doet, waarbij soms overlast kan optreden. Vanzelfsprekend is bij grootonderhoud, goede communicatie tussen Maasdelta en bewoners nodig.

“Wij hebben u over het grootonderhoud aan de Schuurhof, in het actualiteitenhalfuur tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 18 april jl. reeds geïnformeerd. Er wordt aan het complex de Schuurhof groot onderhoud uitgevoerd. Daarbij deed zich een incident voor met de warmwater voorziening en de elektriciteit waar de inwoners hinder van hebben ondervonden. Wij hebben op uw verzoek speciaal nadere informatie ingewonnen bij de verhuurder Maasdelta, maar dit is in feite primair een zaak tussen verhuurder en huurders.”

█ Lees de volledig beantwoording hierOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek