© PR - Schone sportaccommodaties

De fractie van de PvdA had vragen gesteld op grond van art. 51 van het reglement van orde met betrekking tot het gebruik van binnensportaccommodaties in de zomerperiode. In de beantwoording heeft het college van B en W een uitgebreide toelichting gegeven. B&W zijn van mening dat het onderhoud en beheer op een goede manier wordt uitgevoerd. Om de tarieven voor de sportaccommodaties voor de gebruikers redelijk te houden wordt het schoonmaakonderhoud bij weinig gebruik geminimaliseerd. Dat bespaart kosten.

De sporthallen en – zalen zijn in Maassluis al meer dan 30 jaar gesloten in de zomervakantieperiode. In deze periode zijn de sporthalbeheerders verplicht 4 weken met vakantie en de andere 2 weken zijn de beheerders actief met het weer in gereedheid brengen van de sporthallen en gymzalen. Er worden dan diverse onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd. Conform de schoonmaakcontracten die voor de gymzalen zijn afgesloten, wordt er in de schoolvakanties niet schoongemaakt. Dan is het tijd voor de vakantiebeurten. In de zomervakantie worden de gymzalen in principe in de laatste week van de zomervakantie schoongemaakt.

Uitzonderingen

In sommige gevallen wordt een uitzondering gemaakt voor het gebruik in de zomervakantie. Vooral voor competitiespelende verenigingen. Vanwege de late vakantieperiode zoals dit jaar, zoekt men dan naar trainingsfaciliteiten om zo voor de competitie voldoende training te hebben gehad.

Dit jaar is dat afgesproken met zowel de Maassluise Volleybalclub, Badmintonclub Maassluis, Fighting 4All en Green Eagles. Dit gaat in goed overleg met de besturen van de sportverenigingen en ook dit jaar is er over het gebruik overeenstemming bereikt. Alle aanvragen zijn gehonoreerd. Dit jaar zijn er in de vakantieperiode toegezegde uren door verenigingen deels teruggegeven. MVC maakt in de zomervakantie helemaal geen gebruik. De Green Eagles heeft van de 25,75 toegekende uren in de sporthal en gymzalen er 17,25 teruggegeven.

De sporthallen worden in de overige schoolvakanties gewoon verhuurd. Dat geldt ook voor de gymzalen, maar met de kanttekening dat deze dan niet (dagelijks) worden schoongemaakt. De grootste gebruikers, de scholen zitten er dan niet in en daar is het schoonmaakprogramma op aangepast.

2014

De eerste verhuur van een gymzaal (Startpunt) vond plaats op 25 augustus 2014. De zaal was toen schoongemaakt. De andere zalen zijn ook voor het eerste gebruik schoongemaakt. Daarnaast zijn er in de laatste twee weken van de zomervakantie diverse onderhoudswerkzaamheden in de zalen uitgevoerd.  Met het schoonmaakbedrijf is afgesproken dat de grote schoonmaakbeurt voor de eerste verhuur plaatsvindt. Voor het Startpunt was dat op 25 augustus, voor de Haydnlaan op 27 augustus en de Wethouder Smithal op 26 augustus. De sportverenigingen hebben naar onze mening op een goede manier van de accommodaties gebruik kunnen maken.

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt