door gemeente maassluis

MAASSLUIS | De nieuwe gemeenteraad buigt zich op dinsdag 12 april over het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om de noodopvang voor vluchtelingen in de haven te verlengen tot 1 november 2022.

Het aantal mensen dat asiel zoekt in Nederland stijgt onverminderd. De druk op de asielzoekerscentra is en blijft daardoor groot. Als de noodopvang voor vluchteling in de Maassluise haven wordt verlengd, wordt deze ingezet voor opvang van voornamelijk Syrische vluchtelingen, net als de afgelopen periode.

Lady Anne
De opvang op het schip Lady Anne verloopt in goede harmonie met de stad. Het college draagt dan ook graag bij aan de mogelijkheid om de asielzoekers die daar tijdelijk verblijven, een veilig en stabiel onderkomen te blijven bieden. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om de verlenging toe te staan.

Raadsvergadering
De raadsvergadering op 12 april begint om 20.00 uur. Inwoners zijn van harte welkom om de raadsvergadering in het stadhuis bij te wonen of deze te online te volgen via www.maassluis.nl/gemeenteraad. Ook is er de mogelijkheid om in te spreken aan het begin van de vergadering.

Inwoners die van het spreekrecht gebruik willen maken, kunnen zich tot dinsdag 12.00 uur aanmelden bij de griffier via griffier@maassluis.nl of telefonisch via 06-52506072.

 

13 december 2021:

Lady Anne: Noodopvang voor vluchtelingen in Maassluis

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek