©PR - Sluit ramen en deuren

De ChristenUnie heeft aan het college van B&W gevraagd hoe op dit moment de reacties zijn van bewoners op surveillance van de auto met het groene zwaailicht.

Het antwoord van B&W luidt:

Onlangs heeft er een enquête plaatsgevonden en daarbij wordt aangegeven dat bewoners op alle fronten positief zijn over het groene licht en dat de zichtbaarheid van de politie is verhoogd. Er wordt door de bewoners geen hinder ervaren van het groene licht, zij ervaren juist meer veiligheid in de wijk.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt