MAASSLUIS | Op 30-01-2023 heeft de CDA fractie op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van de gewichtsbeperking Koepaardbrug. Per brief beantwoordt B&W de vragen in de gestelde volgorde.


1.
Wat zijn de gevolgen voor de Maassluise bedrijven en voor de bouwlocaties van de
gewichtsbeperking op de Koepaardbrug?
Het gevolg van de gewichtsbeperking is dat zwaar vrachtverkeer om moet rijden; in de meeste gevallen via de A20.

Tot zover de theorie vanuit het stadhuis, maar dit is de praktijk volgens inwoners:

Er is dus ongewenst sluipverkeer door het stadshart in de vroege uren wanneer er weinig getuigen zijn


2.
Wat zijn de gevolgen voor de vrachtwagens die regelmatig gebruik maken van het
vrachtwagenparkeerterrein langs de Industrieweg?
Met de vereniging Vrachtwagenparkeerterrein is contact geweest. Veel vrachtauto’s blijven onder dit gewicht. De enkele vrachtauto die zwaarder is, zal een route via afrit 6 (Coldenhove) moeten nemen.
3.
Buiten het reguliere verkeer gebruiken ook hulpdiensten de brug. Met name brandweer rijdt soms met zwaar materieel. Zijn deze maatregelen ook aanleiding om voor hen routes aan te passen en dit met de VRR te communiceren?
De zwaarste voertuigen van de hulpdiensten vallen ruim binnen de 45 ton.
4.
De vrachtauto’s moeten nu via de snelweg en afrit 6 omrijden. Wordt de omleiding voor zwaar
vrachtverkeer ook op de snelweg aangegeven?
Een omleidingsplan is momenteel in voorbereiding. In eerste instantie zal deze alleen binnen Maassluis aangegeven worden. Vooralsnog lijkt het niet nodig om dit al op de A20 aan te geven.
5.
Op basis van welke informatie of incidenten heeft u besloten tot het nemen van deze maatregelen en hoe zijn deze maatregelen in kwantitatieve zin tot stand gekomen? Of zijn de problemen met de Koepaardbrug naar voren gekomen tijdens de jaarlijkse reguliere inspectie?
Als voorbereiding op de renovatie is de brug grondig onderzocht en opnieuw constructief doorgerekend. Hieruit kwam het advies om de belasting te beperken tot 45 ton voertuiggewicht en 10 ton aslast.
6.
In 2012 is al aangegeven dat het staalwerk en de bewegende delen van de Koepaardbrug het einde van hun technische levensduur naderen. In het beheerplan civiele kunstwerken 2021- 2025 is voor 2023 een investering gepland voor groot onderhoud Koepaardbrug. Hoe is de planning hiervan?
Zoals in antwoord 5 aangegeven is al gestart met de voorbereiding. In maart zal de uitkomst hiervan aan het college voorgelegd worden in de vorm van een variantenstudie en advies. Een aanvullende kredietaanvraag zal in de kadernota meegenomen worden.
7.
U schrijft in uw persbericht dat er een renovatie start, als dit bekend is. Betekent dit dat u bij
voorbaat gekozen heeft voor renoveren en dat vervanging niet in overweging genomen wordt, zoals beschreven in het beheerplan civiele kunstwerken 2021- 2025?
Momenteel wordt onderzocht of renovatie technisch haalbaar is en wat de stedelijke ontwikkelingen in deze omgeving zijn. Deze zullen meegenomen worden in de genoemde variantenstudie.
8.
Wanneer krijgen wij een investeringsupdate van het beheerplan civiele kunstwerken 2021- 2025? (was gepland voor 2022)
Momenteel lopen onderzoeken naar enkele kademuren en de Koepaardbrug. Zodra dit mogelijk is zullen we u hierover informeren.


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek