MAASSLUIS | Burgemeester Haan heeft op 29 februari 2016 besloten de horecavergunningen van de exploitant van Café de Markies, gevestigd aan de Markt 16 in Maassluis, in te trekken. De reden voor de intrekkingen ligt in het feit dat recent is vernomen dat de exploitant niet langer voldoet aan de gestelde eisen die de Drank- en horecawet/APV stellen aan de exploitant/leidinggevende van een horecabedrijf.

Voor exploitanten gelden bijzondere eisen omdat zij voor het exploiteren van een openbare inrichting zoals een café een grote verantwoordelijk dragen ten aanzien van openbare orde en veiligheid zowel in als nabij het café. Het besluit van de burgemeester heeft tot gevolg dat het horecabedrijf niet langer over de benodigde horecavergunningen beschikt om geopend te mogen zijn.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

13 Reacties

  1. Cor Hoogendijk
    17 maart 2016 at 18:20

    cor Hoogendijk Ze zijn achterlijk geworden hier in Maassluis om de Markies te sluiten , nu heb je meer kerken en gebedshuizen dan kroegen in deze armzalige Dorp .na 40 jaar hier gewoond te hebben ga ik wel in een stad mijn bier wel drinken.Nou de groeten meneer de Haan nu kun je verder kukelen

  2. Aad Rieken
    4 maart 2016 at 08:49

    ”Geen Heerlijk Helder Maassluis!”