CBS cijfers over bevolkingsgroei

DEN HAAG | De Nederlandse bevolking groeide in 2021 met 115.257 inwoners (inclusief correcties). Dat zijn 6,6 mensen per duizend inwoners. Aan het eind van 2021 telde de bevolking 17.590.672 mensen.

Voor 2021 geldt voor Maassluis:  17,3 inwoners erbij per 1000 inwoners 17,3 x34 = 588

Ter vergelijking: De bevolking van Nederland groeide met gemiddeld 316 personen per dag.

bron: CBS

Wanneer groeit de Nederlandse bevolking in aantal?

De bevolking in ons land groeit qua aantal mensen als er meer immigranten dan emigranten zijn én als er meer kinderen geboren worden dan er mensen overlijden. Tot 2014 werd de bevolkingsgroei voornamelijk veroorzaakt door natuurlijke aanwas, daarna vooral door migratie.

In 2021 kwamen er 107.198 mensen bij door internationale migratie (immigratie minus emigratie), en 8.469 door natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte).

► Dat vertaalt zich naar een verhouding: 12 immigranten per  1 Nederlander
► Als deze trend doorzet zijn er in 2032 netto 1 miljoen immigranten meer tegenover 85.000 natuurlijke aanwas)

 

Hoe snel groeit de bevolking op een doorsnee dag?

Vorig jaar werden er op een gemiddelde dag ongeveer 492 kinderen geboren, en overleden 468 mensen. Verder vestigden zich gemiddeld 692 immigranten per dag in Nederland, terwijl er 398 emigranten vertrokken. De bevolking van Nederland groeide met gemiddeld 316 personen per dag. Daarin zijn ook correcties verwerkt die niet door de gemeenten verklaard kunnen worden vanuit hun registers, zoals niet gemeld vertrek naar het buitenland.

 

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema