Ee komt een einde aan de lekkage

 
Er is geregeld lekkage in het gebouw Steendijkpolder, waarin basisschool Ichthus gevestigd is. De oorzaak is gelegen in de dakconstructie.

Er is een behoorlijk bedrag mee gemoeid om dit structureel te verhelpen. Een raadscommissie heeft dinsdagavond met wethouder Keijzer overleg gevoerd over het voorstel van het college van B&W om een krediet beschikbaar te stellen van € 545.000 ten einde een nieuwe constructie te kunnen bekostigen.

Dinsdagavond werd dit voorstel door de gemeenteraad goedgekeurd.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt