Samenwerken & Verbinden

MAASSLUIS | In tweede termijn reageerde fractievoorzitter Corine Bronsveld-Snoep (CDA) op het voorstel uit de kadernota om een buurtregisseur in te zetten voor de Burgemeesterswijk: “Blijf weg van stigmatisering en beleid op  het formaat van een postzegel”.

We kunnen dit uitleggen als: ga niet op een klein stukje van Maassluis de verbinding zoeken, maar doe dit voor alle wijken. Daarmee haal je de angel uit de beleving en neem je elke wijk serieus door ze gelijk te behandelen. Het is een manier om echt te verbinden in plaats van te scheiden. Hoe dit moet worden vormgegeven, vroeg niemand zich af. Moet dat gedaan worden door wijkagenten? Moeten er nog meer ‘regisseurs’ komen?

Er zijn 7 wijken met 17 buurten volgens de stadsatlas:

Buurt 11 Taanschuurpolder e.o.
Buurt 21 Vertobuurt
Buurt 22 Bloemenbuurt
Buurt 23 Bomendal
Buurt 31 Sluispolder oost
Buurt 32 Sluispolder west
Buurt 33 Binnenstad
Buurt 41/45 Kapelpolder
Buurt 42 Componistenbuurt
Buurt 43 Koningshoek
Buurt 44 Het Balkon
Buurt 51 Vogelbuurt
Buurt 52 Burgemeesterswijk
Buurt 61 Steendijkpolder noord
Buurt 62 Steendijkpolder zuid
Buurt 71 Aalkeetpolder
Buurt 81 Wilgenrijk

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

5 Reacties

 1. Marcel Thomassen
  28 juni 2017 at 14:43

  Ton van Arkelen, jij hebt uiteindelijk een achternaam m.b.t. de jou zinnig & wel doordacht maatschappelijk inbreng in deze Maassluis discussie. Forza (Vooruit!) Ton.

  Ga zo door.

  • Ton van Arkelen
   28 juni 2017 at 15:26

   Bedankt voor dit zo mooie (gemeende??) compliment, Marcel Thomassen. Forza zou ik niet willen gebruiken…Vooruit wel.

 2. Cindy Van der Houven
  28 juni 2017 at 11:58

  Vernieuwen in Maassluis? Eh…ok…

 3. Ton van Arkelen
  28 juni 2017 at 10:36

  Is misschien niet een verkeerd idee, wijkagenten staan vaak te ver af van bewoners, woningstichting is slecht te bereiken, bewonerscommissie verwijst door, uiteindelijk is er geen mens die wat met je gestelde vraag doet. Zomaar een greep uit ervaring van een bewoner uit het Bomendal. Misschien als de lijnen wat worden ingekort en wat laagdrempeliger, het voor een hoop mensen die verbaal niet zo sterk zijn, een stuk eenvoudiger wordt om een vraag aan iemand te stellen met de verwachting een bevredigend antwoord te krijgen.

 4. Marcel Thomassen
  28 juni 2017 at 00:06

  Het idee in aanleg van het CDA m.b.t een integraal coordinerende overheids of lokaal publiek openbaar figuur in de wijk(en) ter orde, regelmaat, onderhoud of verbinding, dan wel sociale-cohesie. Klinkt niet geheel vreemd in m’n oren.

  Al begin jaren 2000 opperde de toenmalig Maassluis CDA-wethouder “Frank Koenen” samen met ondergetekende (om daarna tegader een onderling opzet te maken na mijn inspraak op het Rotterdamse stadhuis om Koen gezien z’n capaciteiten elders maar burgemeester te maken), om in Maassluis over te gaan naar een buurt of wijk conciërge. De gemeente Rotterdam had al enig ervaring met stadsmariniers en de politie begon toen ook net in Maassluis met de inzet van de haar wijkagenten als wijk & buurtregisseur (waar m.i. nooit echt wat van terecht kwam).

  Van al die zaken is d.d. 2017 achteraf bezien, vrijwel niks tot weinig echt iets goeds terecht gekomen, of de zaken werden gedraaid dan wel veranderd in de loop jaren door de overheid of politieke bezuinigingstijdgeest.

  In de toekomst gaan we in Maassluis wat mij betreft naar (deels)wijkzelfbestuur door ontwikkelde burgers zoals wij dat in dit land als sinds de Middeleeuwen kende (iedere stadsdeel had toen een eigen burgemeester). De ideeën binnen de discussie van de kadernota door het CDA dienaangaande, zijn wat mij betreft een optie waard.