© www.maassluis.nu - ActieF beleid en met wie?

De gemeente heeft zich de afgelopen jaren ingespannen, en spant zich nog steeds in, om de verkoop van de bedrijfskavels op de Dijk, bestemd voor bedrijven, te stimuleren. Ondanks alle inspanningen en inzet blijft de verkoop van de gronden op de Dijk helaas achter op de prognoses en de verwachtingen. Het CDA Maassluis heeft op verschillende momenten in de gemeenteraad haar zorgen geuit over de achterblijvende verkopen en de daaraan verbonden jaarlijkse kosten voor de gemeente. Het CDA Maassluis stelt daarom nu een aantal concrete vragen aan het college van B&W:

wat is de prognose voor de gronduitgifte, wat zijn de jaarlijkse acquisitiekosten, met welke partijen wordt momenteel gesproken, worden bedrijven actief benaderd, is er contact met toeleveranciers van lokale grote bedrijven, wat biedt de metropoolregio voor kansen?

De fractie is in afwachting van de beantwoording van deze vragen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt