MAASSLUIS | Onlangs verscheen het bericht over de Koepaardbrug, waarin gemeld wordt dat de brug ’tijdelijk’ ongeschikt is voor zwaar verkeer en dat hij gerenoveerd moet worden. De fractie van het CDA vraagt aan B&W nadere informatie over die genoemde gewichtsbeperking voor vrachtverkeer zwaarder dan 45 ton of een aslast van meer dan 10 ton.

De fractie stelt: “In 2012 heeft u besloten (RIB 30 november 2012) dat de Koepaardbrug opgenomen wordt in het beheerplan beweegbare bruggen.”

Daarin staat ook

█ dat bruggen vanaf die datum planmatig en diepgaander geïnspecteerd worden en vervolgens onderhouden moeten worden.

█ Dat bij een renovatie afgewogen zal moeten worden of vervanging van het object niet aantrekkelijker is. In het beheerplan bruggen periode 2015-2019 staat geschreven dat de verwachting is dat de Koepaardbrug in 2039 vervangen moet worden.

Het Beheerplan civiele kunstwerken 2021 – 2025 beschrijft dat er voor de Koepaardbrug eerst nader onderzoek gedaan moet worden en dat op basis daarvan een keus wordt gemaakt: of groot onderhoud (zoals in 2012) of vervangen.

Wij hebben hierover de volgende vragen, in het kader van artikel 51:

1. Wat zijn de gevolgen voor de Maassluise bedrijven en voor de bouwlocaties van de gewichtsbeperking op de Koepaardbrug?

2. Wat zijn de gevolgen voor de vrachtwagens die regelmatig gebruik maken van het vrachtwagenparkeerterrein langs de Industrieweg?

3. Buiten het reguliere verkeer gebruiken ook hulpdiensten de brug. Met name brandweer rijdt soms met zwaar materieel. Zijn deze maatregelen ook aanleiding om voor hen routes aan te passen en dit met de VRR te communiceren?

4. De vrachtauto’s moeten nu via de snelweg en afrit 6 omrijden. Wordt de omleiding voor zwaar vrachtverkeer ook op de snelweg aangegeven?

5. Op basis van welke informatie of incidenten heeft u besloten tot het nemen van deze maatregelen en hoe zijn deze maatregelen in kwantitatieve zin tot stand gekomen? Of zijn de problemen met de Koepaardbrug naar voren gekomen tijdens de jaarlijkse reguliere inspectie?

6. In 2012 is al aangegeven dat het staalwerk en de bewegende delen van de Koepaardbrug het einde van hun technische levensduur naderen. In het beheerplan civiele kunstwerken 2021 – 2025 is voor 2023 een investering gepland voor groot onderhoud Koepaardbrug. Hoe is de planning hiervan?

7. U schrijft in uw persbericht dat er een renovatie start, als dit bekend is. Betekent dit dat u bij voorbaat gekozen heeft voor renoveren en dat vervanging niet in overweging genomen wordt, zoals beschreven in het beheerplan civiele kunstwerken 2021 – 2025?

8. Wanneer krijgen wij een investeringsupdate van het beheerplan civiele kunstwerken 2021 – 2025? (was gepland voor 2022)Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  31 januari 2023 at 12:07

  ‘Is Het Metaal Te Moe?’

  Het Paard sprak tot de Koe
  Wat Is Dit Voor Gedoe.
  Waarom Wanneer en Hoe.
  Als Antwoord Zei Ze Boe!