© O.B. – Proefboring NAM

Afgelopen zomer ontving de gemeenteraad informatie over het voornemen van de NAM om nabij de A20 een proefboring te doen om vast te stellen of er gas kan worden gedepleteerd. Naar aanleiding van de informatie heeft de fractie van CDA Maassluis de volgende vragen aan B&W:

  1. In 2012 zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente Midden-Delfland. Het gasveld ligt op de grens van Midden Delfland en Maassluis. Is er in 2012 ook contact geweest met de gemeente Maassluis? Zo ja, wat heeft u namens Maassluis ingebracht? Zo nee, heeft u de NAM hierop aangesproken?
  2. Op 24 september 2013 voor inwoners van Midden – Delfland een inloop avond gehouden. Wanneer wordt de informatie avond gehouden in Maassluis?
  3. Het gasveld ligt op de grens van Maassluis en Midden – Delfland, echter alleen Midden-Delfland beslist over de vergunning op basis van de MER. Welke invloed en op welke manier heeft de gemeente Maassluis op deze beslissing?
  4. Als er gas gedepleteerd kan worden, wordt een platform gerealiseerd van behoorlijke afmetingen. Een dergelijk platform kan een eventuele verbreding van de A20 of een derde aansluiting frustreren. Bent u voornemens de belangen van Maassluis hierin te behartigen en op welke manier? Zo ja, op welke manier, Zo nee, waarom niet?
  5. Aardgas depletie heeft bodemdaling tot gevolg, deze is niet begrenst door gemeentegrenzen. Wat is de inzet van het college in de richting van de NAM inzake deze bodemdaling als gevolg van deze depletie?
  6. Bent u voornemens om in het geval dat de proefboring succesvol is, afspraken te maken met de NAM over aardgascompensatie waarbij een deel van de opbrengsten duurzaam worden geïnvesteerd in de omgeving.

Depletie = gaswinning
MER = Milieu Effect Rapportage
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt