BILTHOVEN | Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker is tijdelijk gestaakt en vroegtijdige opsporing van borstkanker wordt daardoor sterk gehinderd. Het later stellen van een diagnose leidt tot een latere start van een mogelijk noodzakelijke behandeling voor borstkanker. Dit kan gevolgen hebben voor de kans op genezing.   

Het aantal borstkankerdiagnoses daalde gedurende de eerste weken in de coronacrisis met een schrikbarende 25% doordat vrouwen met een borstklacht minder snel naar de huisarts gaan of minder snel worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Dit leidt hoe dan ook binnenkort tot een stuwmeer aangezien er niet opeens minder nieuwe gevallen zullen zijn.

Daarom roept het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ), het borstkankerziekenhuis in Bilthoven, alle vrouwen in Nederland met klem op om regelmatig je borsten te blijven controleren op veranderingen.  Met de campagne ‘KEN JE BORSTEN’ vraagt het AMZ extra aandacht voor deze vorm van vroege detectie van borstkanker, juist nu.

© AMZ

© AMZ

Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Juist in deze tijd is het enorm belangrijk om regelmatig je borsten te blijven controleren. Iedereen moet weten op welke 12 symptomen je kunt letten. Kijken is hierbij veel belangrijker dan voelen. Voelen mag natuurlijk wel, want zo leer je je borsten kennen. Maar zorg er vooral voor dat je weet hoe je borsten er normaal gesproken uitzien. Het is onze missie dat álle vrouwen en mannen weten op welke twaalf veranderingen ze moeten letten, en niet alleen op het knobbeltje. Neem bij twijfel contact op met je huisarts. De noodzakelijke borstkankerzorg gaat gewoon door in Nederland en ook bij ons in het AMZ. Wij hebben hiervoor extra capaciteit gecreëerd.’

KEN JE BORSTEN

Met de campagne ‘KEN JE BORSTEN’ verwijst het ziekenhuis naar de in Amerika ontwikkelde campagne ‘Know your lemons’. Vroege herkenning en diagnose helpen aanzienlijk in de overlevingskansen en kunnen de sterfte door borstkanker drastisch laten dalen tot minder dan de helft.

Over borstkanker

De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.200 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt