MAASSLUIS | In de gemeenteraadsvergadering van donderdag j.l. heeft John Dolstra, fractieleider van de ChristenUnie de visie van zijn partij op de tijdelijke opvang van vluchtelingen uitgesproken.

Zijn bijdrage in de 1e termijn over “Tijdelijke noodopvang Vluchtelingen”

Voorzitter,

De nood in de wereld is hoog. Bijna 80 miljoen vluchtelingen wereldwijd. Vaak mensen zoals u en ik, met een leven, gezin, opleiding en een baan. Maar zij hebben huis en haard moeten verlaten en de lange tocht naar een veilige plek moeten ondernemen, met alle gevaren die daar onderweg bij komen.

Ook in Nederland is het aantal vluchtelingen toegenomen. Om de wachttijden in het aanmeldcentrum in ter Apel te verminderen heeft dit college een voorstel gedaan om in Maassluis voor de periode van 8 weken maximaal 70 mensen tijdelijk op de vangen in een hotelschip aan de buitenhaven.

Overigens staat er in de brief van de minister een langere termijn dan 8 weken genoemd.

Omdat vluchtelingen die in een asiel procedure zitten beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid vindt de ChristenUnie dat er oog en handelen is voor een goede dagbesteding gedurende hun tijdelijk verblijf in Maassluis. Te denken valt dan aan diverse activiteiten die door vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties kunnen worden verzorgd.

Allereerst zijn we als ChristenUnie blij dat Maassluis haar verantwoordelijkheid heeft genomen om mee te werken aan deze opvang. Wij hebben de volgende vragen:

  1. Hoe zijn de gesprekken verlopen met de museumschepen, omliggende bedrijven, van Nieuwpoort en andere schepen die gebruik maken van de buitenhaven.
  2. Hoe gaat u de vrijwilligersorganisaties in de stad benaderen en waar kunnen organisaties of inwoners zich melden die willen helpen in het organiseren van dagbesteding voor de vluchtelingen.
  3. Hoe gaat het doorlopende contact eruit zien met direct omwonenden, organisaties en betrokken inwoners. Het is belangrijk dat u hier al een plan voor heeft.

Ook hebben we vandaag een brief ontvangen dat de nood in de landelijke opvang nog verder stijgt. Zo zal het schip in Vlaardingen langer blijven liggen. Wij vinden het belangrijk dat deze grote problematiek in de regio gezamenlijk wordt opgepakt en dat iedere gemeente hierin zijn verantwoordelijkheid neemt.  

  1. Hoe staat de gemeente Maassluis hierin en wat is uw visie hierop.

Bekijk de gehele vergadering in zijn geheel (of skip naar fragmenten):

Video van de raadsvergadering

“Burgemeester Edo Haan: Ik ga er vanuit dat het bij 8 weken blijft”

Zijn bijdrage in de 2e termijn 

Dank voor de beantwoording van de vragen. We kunnen ons vast nog wel de opvang herinneren in september 2015 toen de vrijwilligers in Maassluis spontaan hartverwarmend en overweldigend met initiatieven uit de samenleving opkwamen voor de opvang van vluchtelingen. Zo kennen wij de stad sociaal en bewogen met het lot van de vluchteling. Toen ging het om 3 dagen en nu om een langere periode van 8 weken. Wij hebben naar aanleiding van de antwoorden een goed beeld gekregen over de inwonersbijeenkomst en de stappen die het college verder gaat zetten.

Wij hebben er vertrouwen in dat deze tijdelijke noodopvang op een goede en verantwoorde wijze zal gaan plaatsvinden en Maassluis daarmee haar steentje gaat bijgedragen aan het lot van de vluchteling. Dat alles in de hoop dat wij in de periode dat deze mensen in Maassluis zijn zij de stad en inwoners na afloop zullen herinneren als een plek waar zij welkom waren gedurende hun verblijf.

Het behoeft verder geen betoog dat de ChristenUnie met dit voorstel van harte kan instemmen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

1 Reactie

  1. Willem brouwer
    18 december 2021 at 14:16

    leuk allemaal maar wanneer gaan ze echt weg en doet eens wat aan het land waar ze vandaan komen straks mogen zeker hier blijven zeker he en zijn ze al gevaccineerd en krijgen ze woning zeker alles gratis en wij betalen alles