MAASSLUIS | Afgelopen donderdag maakt de ChristenUnie haar verkiezingsprogramma bekend. Gastspreker Jelle Ravestein vertelde over de ‘digitale voetafdruk van Maassluis.Nu’, over de waarde en (inter)nationale reikwijdte van de nieuwssite en zijn alternatieve internetkanalen. Vervolgens vertelde Lisette Petronillia over haar werk met de stichting Myosostis, waarvan de waarde voor Maassluis en haar inwoners met een beperking duidelijk werd geschetst. Zij is niet voor niets dit jaar door de gemeente nomineert voor de landelijk Passieprijs. Dolstra reikte hen het eerste exemplaar uit van het verkiezingprogramma. Daarna was lijsttrekker John Dolstra aan het woord die de meer dan veertig aanwezigen meenam door de diverse punten die zijn partij belangrijk vindt.

Dolstra gaf ook een terugblik op de inspanningen die zijn partij in de afgelopen vier jaar heeft gedaan.

De vele vrijwilligers, de helden, onze inwoners, klik op de PLUS

De ChristenUnie heeft in de afgelopen 4 jaar veel geïnvesteerd in de stad en met vele groepen, niet uitputtend noem ik de bestuurders van de bewonerscommissies van de Vloot en de drie Componisten, de Vliet, Woonpark Boonervliet, de Verto wijk , Bewonersbelangen Talmastraat en omgeving, het Sparrendal, wijkvereniging de Flat, maar ook met maatschappelijke organisaties, verenigingen en veel individuele inwoners inmiddels een goede band opgebouwd.

Dat was het thema van ons verkiezingsprogramma: Bruggen bouwen. Omdat dit heel hard nodig was in onze stad. Luisteren naar de inwoners, kijken naar knelpunten en contact leggen met de organisatie om zaken aan te pakken.

Wij staan als ChristenUnie in Maassluis voor een geloofwaardig, menselijk en sociaal beleid. Dat hebben wij in de afgelopen periode van 4 jaar laten zien door ons in te zetten voor kinderen met een handicap die hun vertrouwde clubhuis Inblik kwijtraakte. Maar wij waren ook zeer betrokken bij de bewoners van de Vlietlocatie de Vloot en drie componisten. Ook hebben we ons in de afgelopen periode gericht op mensen die zich niet of onvoldoende gehoord voelden door de politiek. Zoals de bewoners van de Noordijk Geerkade en heel actueel nu de bewoners van de Marelstraat.

Andere punten waarbij wij destijds zeer betrokken waren was de dreiging van sluiting van de fietsenstalling Inter van Ahmed El Boustati bij het station en de verplaatsing van de kringloopwinkel de kleine schaal. Het fietsplan waarbij gebruikte fietsen weer konden hergebruikt en het Schuldhulpmaatje, vrijwilligers die mensen met grote schulden helpen om weer op de rails te komen. Ook waren wij voorstander om de hondenbelasting af te schaffen wat inmiddels is gebeurd. Ook zullen wij ons blijvend inzetten om samen met bewoners de wijken op te schonen.

De ChristenUnie wil graag samen werken met alle inwoners om deze stad nog mooier schoner en veiliger te maken. We denken hierbij speciaal aan al die vrijwilligers bij de sportverenigingen maatschappelijke en culturele organisaties, de kerken moskeeën de Voedselbank de bewonerscommissies en individuele inwoners die bij ons aankloppen.
Daarbij willen de vele mantelzorgers zeker niet vergeten. Wij als ChristenUnie beseffen maar al te goed dat Maasluis er heel anders uit zou zien zonder al deze helden.

 


Het nieuwe verkiezingsprogramma

© CU

Het nieuwe verkiezingsprogramma, waarmee de ChristenUnie de komende 4 jaar verder wil bouwen op waar zij mee zijn begonnen. Bruggen bouwen en verbindingen leggen blijven ook in de komende vier jaar heel belangrijk. In het afgelopen half jaar heeft de partij onderkend wat Maassluis nodig heeft de komende vier jaar en dat in 4 hoofdthema’s vervat:

  1. Inwoners aan zet en burgerinitiatieven
  2. De stille kant van Maassluis
  3. Een groene en duurzame stad
  4. Een veilige stad voor iedereen

Hier kun je alle details van het programma vinden:

Verkiezingsprogramma 2018-2020
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt