© PR - Maassluis en bouwplannen is vaak een ongelukkige combinatie

Waar het gaat om grote bouwprojecten in Maassluis lijken de problemen zich de laatste jaren op te stapelen. De gezamenlijke oppositiepartijen, Maassluis Belang, de ChristenUnie en D66 vonden het afgelopen dinsdag in een debat in de gemeenteraad dan ook tijd voor actie: er werd een motie ingediend om een werkgroep te starten. Deze werkgroep zou moeten onderzoeken waar het zoal verkeerd gaat bij projecten zoals het bouwplan Noorddijk-Geerkade. In het bijzonder waar het gaat om de aansturing vanuit de gemeentelijke organisatie.

Met slechts zeven zetels kon de oppositie in Maassluis echter weinig uitrichten. De coalitie van PvdA, CDA, VVD en de Verenigde Seniorenpartij houdt de gelederen hermetisch gesloten, ondanks de eerder uitgesproken intentie om te verbinden, tussen en mét andere partijen. De motie werd niet aangenomen, een gemiste kans volgens velen. Hoewel ook burgemeester Karssen, die de hand in eigen boezem stak, vond dat er lering getrokken moest worden uit mogelijk gemaakte fouten, was er noch bij hem, noch bij de coalitie de bereidheid om hier door een werkgroep naar te laten kijken. Een en ander zou intern, binnen het eigen ambtelijk apparaat, bekeken worden en eventueel vanuit elders ingehuurde expertise.

Tijdens het debat over het nu lopende bouwplan Noorddijk-Geerkade werd ook gesproken over het vermeende onjuist inlichten van de gemeenteraad met betrekking tot een aantal zaken hieromtrent. Het was blijkbaar te lastig voor het college om hier een heldere toelichting te geven: er werd verwezen naar een brief van de advocaat van de gemeente, waarin uitgelegd wordt ‘dat er slechts van een misverstand sprake was’.

Met een meerderheid van 16 zetels is het de coalitiepartijen ook dinsdagavond weer gelukt het kritische, maar constructief bedoelde voorstel van de oppositie te blokkeren. Het instellen van een werkgroep vond de coalitie te voorbarig, liever wachten zij op de interne ambtelijke conclusies naar het gemeentelijke functioneren bij grote bouwprojecten. Dat kan nog weleens lang duren, waarbij het bouwproject Noorddijk-Geerkade dan al afgerond kan zijn. De interne organisatie haar eigen functioneren laten beoordelen lijkt daarbij ook nog eens op ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Huub Paalvast
    3 oktober 2014 at 12:03

    De gemeenteraad was bijeen geroepen, omdat de oppositie van mening was, dat de wethouder onjuiste informatie zou hebben verstrekt. Toen duidelijk was, dat hiervan geen sprake was, was een excuus van de oppositie op zijn plaats. Laat het college nu haar werk doen, dan krijgen we straks een mooi complex op de Noorddijk-Geerkade.