MAASSLUIS | Afgelopen woensdag traden namens de nieuwe coalitie 4 wethouders aan die het beleid voor de komende 4 jaar moeten uitstippelen en uitvoeren. Vanwege het doorschuiven van 3 raadsleden C. Bronsveld, D. Solleveld en S. Kuijper naar wethouderposities komen er 3 vervangers in de raad die ook op woensdag werden beëdigd: H, Heijboer, (CDA), P.A. Luijnenburg (PvdA) en A. Solleveld (MB).

Dat het coalitieakkoord sympathiek gezegd een vaag verhaal is waarop de coalitie is ‘gefundeerd’ blijkt uit het artikel in AD van 23 juni. De journalist aldaar schrijft: “Vlees noch vis, niet concreet, wollige teksten en ongeloofwaardig: de reacties van de oppositie op het coalitieakkoord in Maassluis zijn op z’n zachtst gezegd kritisch. Nog nooit opereerde de oppositie zo eensgezind. En ook de coalitiepartijen konden zich vinden in de kritiek op de plannen voor de stad.”

Daarmee is alles gezegd: de coalitiepartijen en de oppositiepartijen zijn het volledig met elkaar eens dat het coalitieakkoord vaag is.

“We gaan iets doen met elkaar en willen iedereen meenemen en we hebben het beste met de stad voor.”

Toenmalig raadslid Denise Solleveld was voorheen nog al eens kritisch op vaagheden van B&W en vroeg dan om s.m.a.r.t. uitspraken van wethouders. Nu aan de andere kant van de raadstafel kan zij er kennelijk wel mee leven.

Het belooft weinig goeds voor de komende vier jaren nu een meerderheid van de raad goedkeuring heeft gegeven aan het akkoord. Als je niet weet waartegen je ja hebt gezegd, kun je B&W er straks ook niet op aanspreken. Het is te tragisch voor woorden om er nog de humor van in te zien.

 

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek