Stichting het Gehandicapte Kind collecteert van 14 t/m 19 november, ook in Maassluis.

MAASSLUIS | Duizenden vrijwilligers gaan binnenkort weer op pad om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Ook in Maassluis komen zij aan de deur tijdens de landelijke collecteweek van Stichting het Gehandicapte Kind, van 14 t/m 19 november 2022.

Eenzaamheid is de grootste handicap

Een samenleving waarin elk kind vriendjes heeft en geen gehandicapt kind alleen hoeft te spelen – dat is het ideaal van Stichting het Gehandicapte Kind. De meeste kinderen leren leven met hun beperking. Hun grootste handicap is dat ze niet mee kunnen doen en zich daardoor eenzaam voelen. Kinderen met een handicap gaan naar aparte scholen of helemaal niet naar school. Spelen wordt lastig als 9 van de 10 speelplekken in ons land nog steeds niet of slecht toegankelijk. En veel kinderen met een handicap staan aan de zijlijn terwijl ze ook graag met leeftijdgenootjes willen sporten.

Stichting het Gehandicapte Kind zorgt ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. Dat ze samen kunnen spelen, sporten en leren – samen opgroeien en vrienden maken. Bijvoorbeeld door speeltuinen aan te passen of door aangepast sporten aan te bieden op de vereniging in de buurt.

© Meruyert Gonullu

Dankzij de hulp van vele donateurs en vrijwilligers die zich belangeloos inzetten, kan Stichting het Gehandicapte Kind dit werk doen. Met de opbrengst van de collecte steunt Stichting het Gehandicapte Kind projecten voor kinderen en jongeren met een handicap in heel Nederland. Wilt je weten wat Stichting het Gehandicapte Kind in onze regio doet?

Op de website www.gehandicaptekind.nl zie je welke projecten mede mogelijk worden gemaakt dankzij jouw steun.


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt