© www.maassluis.nu - Schuldhulpverlening

De fracties van PvdA en CDA hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de uitvoering van de schuldhulpverlening. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Herkent u onze indruk dat de laatste tijd de schuldhulpverlening door Westerbeek niet op het niveau is waarop het zou moeten zijn? Zo ja, wat heeft u gedaan en afgesproken om dat weer te laten functioneren op de manier waarop het hoort?
Wij delen uw bezorgdheid. Dit is voor ons aanleiding geweest een gesprek aan te gaan met de manager van Westerbeek, de heer Veldkamp. In dit gesprek half februari zijn afspraken gemaakt om de goede voortgang van de werkzaamheden te borgen. Afgesproken is dat een ervaren medewerker (1 fte) op het project in Maassluis zou worden geplaatst om het aankomende vertrek van de laatste vaste medewerkster te kunnen opvangen. Westerbeek heeft er met ingang van maart voor gekozen dit in te vullen met de plaatsing van 2 ervaren parttime medewerksters. Zij verzorgen samen met de nog aanwezige medewerkster de nieuwe aanmeldingen. De lopende dossiers worden door de back-office van Westerbeek compleet gemaakt, waarna de schuldeisers kunnen worden benaderd met een voorstel. Wij vertrouwen erop dat dit voldoende is om de zaken weer te laten functioneren zoals het hoort. We houden de voortgang in de gaten.

2. Klopt het dat het contract met Westerbeek op 1 juli 2015 afloopt en de schuldhulpverlening daarna in eigen beheer door de organisatie stroomopwaarts zal worden gedaan? Zo ja, hoe wordt er zorg gedragen voor ambtenaren met voldoende kennis van zaken en competenties om dit gevoelige en lastige werk goed vorm te geven?
Het contract met Westerbeek loopt tot de start van Stroomopwaarts op 1 juli 2015. Vanaf 1 juli gaan de werkzaamheden geleidelijk aan door de eigen organisatie Stroomopwaarts uitgevoerd worden, te beginnen met de nieuwe intakes. Met Westerbeek zijn afspraken gemaakt om de lopende werkzaamheden gefaseerd over te dragen over een periode van 8 maanden na de start van Stroomopwaarts.  De gemeenten Schiedam en Vlaardingen hebben schuldhulpverlening nu al in eigen beheer. De formatie Stroomopwaarts is erop berekend dat de schuldhulpverlening voor de 3 gemeenten wordt uitgevoerd. We gaan ervan uit dat er voldoende expertise is om de zaken af te handelen.

3. Kunnen wij er met de Maassluise bevolking op rekenen dat hoe dan ook het loket voor schuldhulpverlening in Maassluis blijft gevestigd? Deelt u onze mening dat mensen in deze problemen niet op extra reiskosten moeten worden gejaagd door het loket uit Maassluis te laten verdwijnen?
Huisvesting Stroomopwaarts is nog niet in beeld. Schuldhulpverlening wordt gecentraliseerd met spreekuren op locatie, dus ook in Maassluis.

4. Wat zijn op dit moment de wachtlijsten voor de schuldhulpverlening? Hoe lang zijn nu de doorlooptijden voor de aanvraag van bijzondere bijstand? Indien er wachtlijsten zijn, hoe komt dat en welke mogelijkheden heeft u om die weg te werken?
Als mensen zich melden voor schuldhulpverlening op het inloopspreekuur worden ze binnen 2 weken uitgenodigd voor een gesprek. Er is geen wachtlijst met betrekking tot de intake gesprekken; wat betreft de vervolggesprekken is er helaas wel sprake van enige vertraging in de verdere behandeling. De aanvragen bijzondere bijstand worden binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld.

5. In hoeverre kan nu de officiële gemeentelijke schuldhulpverlening ook inkomens- en vermogensgegevens van de aanvragen controleren in andere bronnen van de overheid (RDW, Kadaster, belastingdienst, etc.)? Kloppen de geluiden die ons bereiken dat de schuldhulpverleningsorganisatie die gegevens niet kan en mag inzien? Zo ja, wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat dit wel mogelijk wordt gemaakt, zodat fraude en misbruik kunnen worden voorkomen?
De inkijk in Suwinet is uitsluitend toegestaan voor verificatie ten behoeve van de Participatiewet. Daardoor is het niet toegestaan om in schuldhulpverleningzaken Suwinet te raadplegen. Dit is wettelijk geregeld. Wij kunnen er niets aan doen om hier iets in te veranderen. Dit signaal is doorgegeven bij de VNG en het ministerie van SZW.

6. Ongeacht wie de volgende partij is die de schuldhulpverlening op zich zal nemen, hoe zorgt u voor een zorgvuldige overdracht tussen hulpvragers, die vaak al lange tijd in de schulden zitten, en hulpverleners? Hoe wilt u onze zorg over een onvoldoende goede samenwerking en overdracht ongegrond laten zijn?
Westerbeek stelt een plan van aanpak op om de overdracht van klanten gefaseerd en zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hiervoor wordt een periode van 8 maanden genomen na de start van Stroomopwaarts. Bij de overdracht in 2010 van Plangroep naar Westerbeek is een termijn van 8 maanden toereikend gebleken. We hebben er alle vertrouwen in dat deze termijn nu ook voldoende is.

7. Op welke wijze neemt u de partners van de gemeente op het gebied van schuldhulpverlening mee in de dit proces?
Met de partners is regelmatig overleg. Zodra er meer bekend is worden zij geïnformeerd. Binnenkort is er met zowel Westerbeek als de partners Stichting BOOM en Humanitas Thuisadministratie een bestuurlijk gesprek.

 

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt