MAASSLUIS | Het college van burgemeester en wethouders van Maassluis presenteert ondanks de gevolgen van de coronacrisis een sluitende meerjarenbegroting.

Het stadsbestuur blijft investeren in inwoners, de stad en een duurzame toekomst om zo de doelstellingen uit het coalitieakkoord Samen Maassluis te realiseren. Door de gevolgen van de coronacrisis is dat een enorme opgave. En het virus is nog niet weg. De economische en sociale gevolgen zullen ook in 2021 voelbaar zijn. Daar moeten wij ons tegen wapenen.

Sterker voor de toekomst
Er zijn door de coronacrisis financieel ook veel onzekerheden. Om de begroting sluitend te krijgen en mogelijk financiële tegenvallers verantwoord op te kunnen vangen, is er gekozen voor een ombuigingspakket van 1,5 miljoen euro. In dat pakket zijn zoveel mogelijk maatregelen opgenomen die niet alleen tot een besparing leiden maar de stad ook sterker maken voor de toekomst. Zo wordt onder andere vol ingezet op meer woningbouw en op basisbanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook wordt voorgesteld om het stadhuis nog maar vier dagen open te stellen en de vijfde dag te werken in de stad of thuis. Daarnaast zijn er extra maatregelen genomen in het sociaal domein om de kosten beheersbaar te houden. Het college is erin geslaagd de lasten voor de inwoners niet te verhogen.

Oog voor elkaar
Maassluis houdt oog voor de kwetsbare groepen in de samenleving en werkt hard aan een leefbare samenleving waarin het goed toeven is voor jong en oud. Daarom trekt de gemeente extra geld uit voor goede zorg en vult het de tekorten die ontstaan in de zorg aan. Goede zorg is belangrijk voor iedereen.

Tekorten door Rijksbeleid
De oplopende tekorten op het terrein van de WMO en de Jeugdzorg zijn ontstaan doordat het Rijk taken naar de gemeente heeft overgeheveld zonder voldoende financiële middelen en zonder beleidsvrijheid om de kosten in de hand te kunnen houden. Daardoor komt Maassluis steeds meer geld te kort op die taken. Maassluis pleit er samen met andere gemeenten voor dat vanuit het Rijk voldoende middelen beschikbaar komen om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen voeren.

lees hier alle details: BEGROTING 2021-2024

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 3 november.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Fred
  25 september 2020 at 14:42

  U heeft geen toegang tot deze pagina foutmelding 403

  • 25 september 2020 at 21:20

   dank voor het melden de link werkt nu wel

 2. Koos Hofman
  25 september 2020 at 11:22

  Helaas werkt de link naar uitgebreide begrotinginformatie niet